Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи і способи налагодження устаткування, яке обслуговує; технічні умови на експлуатацію; правила знімання характеристик під час випробувань; будову та принцип роботи радіоламп, тріодів, напівпровідникових діодів, транзисторів та їх основні характеристики; методи та способи електричного і механічного регулювання елементів та простих блоків електронних обчислювальних машин; принцип генерування підсилення, приймання радіохвиль та настроювання станцій середньої складності; призначення та застосування контрольно-вимірювальних приладів (осцилограф, стандарт-генератор, катодний вольтметр тощо); правила відліків вимірювань та складання за ними графіків; основи електротехніки, електроніки та радіотехніки в обсязі роботи, яку виконує.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує прості електронні теплотехнічні прилади, автоматичні газоаналізатори, контрольно-вимірювальні, електромагнітні, електродинамічні лічильно-аналітичні механізми з підганянням та доведенням відповідальних деталей і вузлів. Налагоджує схеми керування контакторно-релейного, іонного, електромагнітного та напівпровідникового електроприводу. Налагоджує, випробовує та здає елементи і прості електронні блоки зі зніманням характеристик. Складає і макетує прості та середньої складності схеми.

Приклади робіт
Автомати живлення, контактори, кінцеві вимикачі, елементи захисту та блокування - перевірка функціонування. Автоматика в газовому господарстві - налагодження. Блоки, вузли та прилади хіміко-термічного та електровакуумного устаткування середньої складності - регулювання. Верстати металорізальні, електроприводи запірних та регулювальних пристроїв усіх типів - нескладне налагодження схеми автоматики. Генератори лампові - налагодження з підбиранням екранних напружень, зніманням градуйованих частотних кривих контурів з замірянням потужності. Кола електричні - осцилографування струму та напруги. Осцилографи шлейфові - середній ремонт та налагодження. Перетворювачі електричні - складання схеми, налагодження та усунення дефектів. Приймачі нескладні на чотирьох - шести каскадах - настроювання зі зніманням частотної характеристики. Прилади розрахунково-вирішальні - регулювання вузлів. Сельсини - регулювання та погоджування в схемі станцій відповідно до технічних умов та інструкції. Установки промислові газові (кисневі, водневі та ацетиленові станції) - налагодження апаратури, автоматики та схем.