Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: принципи установлення режимів робіт окремих пристроїв, приладів та блоків; принципи регулювання блоків середньої складності та стабілізованих джерел живлення; принципи кодування та декодування в системах телемеханіки; техніку налагодження цифрових слідкуючих систем; будову, призначення та принцип роботи складних механізмів радіотехнічних систем та приладів; методи та способи електричного, механічного та комплексного налагодження складних пристроїв та технологічну послідовність налагодження; макетування складних схем з відпрацьовуванням їх елементів; основи механіки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Налагоджує прилади та установки автоматичного регулювання середньої складності з підсумувальним механізмом та дистанційною передачею показників. Налагоджує, випробовує та здає блоки середньої складності та системи живлення електронно-обчислювальних керуючих машин, приладів та інформаційно-вимірювальних систем. Перевіряє електричні параметри регульованої апаратури із застосуванням всіляких контрольно-вимірювальних приладів. Складає макетні схеми для регулювання та випробування складних механізмів, приладів, систем.

Приклади робіт
Автомати живлення, тиску та температури - налагодження та перевірка. Апаратура внутрішньозаводського диспетчерського зв'язку радіостанцій та переговорних пристроїв - налагодження та регулювання. Апаратура промислового телебачення, електронно-гравірувальні верстати середньої складності - налагодження. Апаратура телекерування безконтактних та релейних систем середньої складності - налагодження та регулювання. Апаратура ультразвукова промислова та дефектоскопія медичної апаратури, фототелеграфів середньої складності - налагодження. Блоки, вузли складного хіміко-термічного та електровакуумного устаткування - регулювання. Блоки на напівпровідникових приладах - налагодження. Верстати металорізальні середньої складності та з програмним керуванням, устаткування гнучких технологічних процесів - налагодження автоматики. Вібростенди з електронною системою керування - налагодження, перевірка. Захист релейний - підналагодження. Машини, прилади самописні автоматичні, електричні та електронні - налагодження та перевірка. Машини пральні автоматизовані - ремонт та налагодження програмних пристроїв. Печі мартенівські, гартувальні, індукційні - налагодження схем автоматики. Підсилювачі високої та низької частоти (два - п'ять каскадів підсилення) - налагодження з підганянням та регулюванням усіх параметрів вхідних радіоламп, настроювання контурів гетеродина та вирівнювання смуги частоти в смугових підсилювачах та зрізувальних фільтрах, настроювання резонансу, знімання та креслення частотних характеристик. Прилади кисневі та пірометричні - налагодження та перевірка. Прилади коректувальних та програмних пристроїв - налагодження. Радіоблоки - вмикання блоку в електромережу в схемі з живильним пристроєм, настроювання довжини хвилі високочастотної частини, знімання режиму за постійним струмом, перевірка посилення частоти. Система лічильно-розв'язувальних приладів - налагодження. Телевізійні та електронно-механічні графопобудовники - налагодження.