Інструкція для посади "Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи і способи налагодження устаткування, яке обслуговує;
      - технічні умови на експлуатацію;
      - правила знімання характеристик під час випробувань;
      - будову та принцип роботи радіоламп, тріодів, напівпровідникових діодів, транзисторів та їх основні характеристики;
      - методи та способи електричного і механічного регулювання елементів та простих блоків електронних обчислювальних машин;
      - принцип генерування підсилення, приймання радіохвиль та настроювання станцій середньої складності;
      - призначення та застосування контрольно-вимірювальних приладів (осцилограф, стандарт-генератор, катодний вольтметр тощо);
      - правила відліків вимірювань та складання за ними графіків;
      - основи електротехніки, електроніки та радіотехніки в обсязі роботи, яку виконує.

1.4. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Налагоджує прості електронні теплотехнічні прилади, автоматичні газоаналізатори, контрольно-вимірювальні, електромагнітні, електродинамічні лічильно-аналітичні механізми з підганянням та доведенням відповідальних деталей і вузлів.

2.2. Налагоджує схеми керування контакторно-релейного, іонного, електромагнітного та напівпровідникового електроприводу.

2.3. Налагоджує, випробовує та здає елементи і прості електронні блоки зі зніманням характеристик.

2.4. Складає і макетує прості та середньої складності схеми.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автомати живлення, контактори, кінцеві вимикачі, елементи захисту та блокування - перевірка функціонування.

5.2. Автоматика в газовому господарстві - налагодження.

5.3. Блоки, вузли та прилади хіміко-термічного та електровакуумного устаткування середньої складності - регулювання.

5.4. Верстати металорізальні, електроприводи запірних та регулювальних пристроїв усіх типів - нескладне налагодження схеми автоматики.

5.5. Генератори лампові - налагодження з підбиранням екранних напружень, зніманням градуйованих частотних кривих контурів з замірянням потужності.

5.6. Кола електричні - осцилографування струму та напруги.

5.7. Осцилографи шлейфові - середній ремонт та налагодження.

5.8. Перетворювачі електричні - складання схеми, налагодження та усунення дефектів.

5.9. Приймачі нескладні на чотирьох - шести каскадах - настроювання зі зніманням частотної характеристики.

5.10. Прилади розрахунково-вирішальні - регулювання вузлів.

5.11. Сельсини - регулювання та погоджування в схемі станцій відповідно до технічних умов та інструкції.

5.12. Установки промислові газові (кисневі, водневі та ацетиленові станції) - налагодження апаратури, автоматики та схем.