Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник зміни забезпечення та контролю польотів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у галузі цивільної авіації на посадах керівників нижчого рівня: для магістра не менше 2 років, спеціаліста не менше 3 років. Післядипломна освіта у галузі управління. Наявність свідоцтва (сертифіката) та допуску на право здійснювати професійну діяльність.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, Повітряний кодекс України; акти законодавства, що стосуються діяльності авіаційного транспорту; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної авіаційної адміністрації, відповідні документи Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють діяльність відповідної служби цивільної авіації; основні засади забезпечення та контролю польотів; правила радіообміну з екіпажами повітряних суден; типи повітряних суден; правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден; основи трудового законодавства, організації праці та управління; номенклатуру ділової документації та порядок її ведення; правила ділового етикету та професійної етики; іноземну мову в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп'ютері; правила охорони праці, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує діяльність зміни забезпечення та контролю польотів, розподіляє обов'язки між підпорядкованими йому працівниками, визначає поточні завдання, очолює та контролює їх роботу. Несе відповідальність за своєчасне виконання зміною завдань та функцій із забезпечення та контролю польотів за відповідними рейсами. Організовує своєчасну підготовку диспетчерів до контролю за польотами повітряних суден. Здійснює оперативний контроль за роботою диспетчерів із забезпечення ритмічності польотів. Аналізує відхилення від параметрів режимів польотів, вживає необхідних оперативних заходів щодо усунення причин, що обумовили порушення льотного процесу. Проводить роботу з пошуку та використання додаткових резервів для поліпшення обслуговування та збільшення частоти руху повітряних суден на маршрутах. Аналізує результати роботи зміни, вживає заходів щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій. Забезпечує контроль за отриманням експлуатантами необхідної інформації та документації для здійснення польотів. Організує ефективну взаємодію зміни з іншими структурними підрозділами експлуатанта та відповідними службами аеропортів, що забезпечують та контролюють виконання польотів. Організовує та контролює роботу із поточного планування та координує виконання добового плану польотів. У разі виникнення нестандартних та аварійних ситуацій діє відповідно до чинного законодавства, вимог інструкцій, стандартів та положень. Вживає заходів щодо впровадження та освоєння сучасних технологій забезпечення контролю польотів. Забезпечує належну експлуатацію приміщення та засобів комунікації і зв'язку, закріплених за зміною. Контролює дотримання працівниками виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Забезпечує складання звітної документації згідно з установленим порядком та подає її за призначенням. Подає пропозиції керівництву про заохочення, накладання дисциплінарних стягнень на працівників зміни. Сприяє підвищенню кваліфікації підпорядкованих йому працівників.