Інструкція для посади "Начальник зміни забезпечення та контролю польотів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник зміни забезпечення та контролю польотів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у галузі цивільної авіації на посадах керівників нижчого рівня: для магістра не менше 2 років, спеціаліста не менше 3 років. Післядипломна освіта у галузі управління. Наявність свідоцтва (сертифіката) та допуску на право здійснювати професійну діяльність. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, Повітряний кодекс України;
      - акти законодавства, що стосуються діяльності авіаційного транспорту;
      - укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства транспорту та зв'язку України, Державної авіаційної адміністрації, відповідні документи Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють діяльність відповідної служби цивільної авіації;
      - основні засади забезпечення та контролю польотів;
      - правила радіообміну з екіпажами повітряних суден;
      - типи повітряних суден;
      - правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден;
      - основи трудового законодавства, організації праці та управління;
      - номенклатуру ділової документації та порядок її ведення;
      - правила ділового етикету та професійної етики;
      - іноземну мову в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків;
      - відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп'ютері;
      - правила охорони праці, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

1.4. Начальник зміни забезпечення та контролю польотів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник зміни забезпечення та контролю польотів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник зміни забезпечення та контролю польотів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник зміни забезпечення та контролю польотів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує діяльність зміни забезпечення та контролю польотів, розподіляє обов'язки між підпорядкованими йому працівниками, визначає поточні завдання, очолює та контролює їх роботу.

2.2. Несе відповідальність за своєчасне виконання зміною завдань та функцій із забезпечення та контролю польотів за відповідними рейсами.

2.3. Організовує своєчасну підготовку диспетчерів до контролю за польотами повітряних суден.

2.4. Здійснює оперативний контроль за роботою диспетчерів із забезпечення ритмічності польотів.

2.5. Аналізує відхилення від параметрів режимів польотів, вживає необхідних оперативних заходів щодо усунення причин, що обумовили порушення льотного процесу.

2.6. Проводить роботу з пошуку та використання додаткових резервів для поліпшення обслуговування та збільшення частоти руху повітряних суден на маршрутах.

2.7. Аналізує результати роботи зміни, вживає заходів щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.

2.8. Забезпечує контроль за отриманням експлуатантами необхідної інформації та документації для здійснення польотів.

2.9. Організує ефективну взаємодію зміни з іншими структурними підрозділами експлуатанта та відповідними службами аеропортів, що забезпечують та контролюють виконання польотів.

2.10. Організовує та контролює роботу із поточного планування та координує виконання добового плану польотів.

2.11. У разі виникнення нестандартних та аварійних ситуацій діє відповідно до чинного законодавства, вимог інструкцій, стандартів та положень.

2.12. Вживає заходів щодо впровадження та освоєння сучасних технологій забезпечення контролю польотів.

2.13. Забезпечує належну експлуатацію приміщення та засобів комунікації і зв'язку, закріплених за зміною.

2.14. Контролює дотримання працівниками виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.15. Забезпечує складання звітної документації згідно з установленим порядком та подає її за призначенням.

2.16. Подає пропозиції керівництву про заохочення, накладання дисциплінарних стягнень на працівників зміни.

2.17. Сприяє підвищенню кваліфікації підпорядкованих йому працівників.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник зміни забезпечення та контролю польотів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник зміни забезпечення та контролю польотів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник зміни забезпечення та контролю польотів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник зміни забезпечення та контролю польотів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник зміни забезпечення та контролю польотів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник зміни забезпечення та контролю польотів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник зміни забезпечення та контролю польотів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник зміни забезпечення та контролю польотів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник зміни забезпечення та контролю польотів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник зміни забезпечення та контролю польотів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник зміни забезпечення та контролю польотів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник зміни забезпечення та контролю польотів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник зміни забезпечення та контролю польотів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник зміни забезпечення та контролю польотів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник зміни забезпечення та контролю польотів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник зміни забезпечення та контролю польотів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.