Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Начальник зміни енергоблока атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 5 років на посадах зі зростаючою відповідальністю, з них - не менше 3 років на атомних електростанціях.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують правила експлуатації енергоблока атомної електростанції; правила будови і безпечної експлуатації устаткування і споруд атомної електростанції; правила й норми радіаційної безпеки під час експлуатації атомних електростанцій; технічні вимоги до конструкції установок та систем, що забезпечують ядерну безпеку; основні техніко-економічні показники, теплову та електричну схему атомної електростанції; експлуатаційні характеристики і технологічні схеми основного й допоміжного устаткування енергоблока атомної електростанції; принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, основні правила обслуговування, територіальне розташування устаткування, комутаційної апаратури і споруд енергоблока атомної електростанції; призначення, принцип роботи встановлених на устаткуванні засобів вимірювань, пристроїв сигналізації, захисту, автоматики і блокування; правила запобігання нещасним випадкам під час експлуатації тепломеханічного устаткування електростанцій і теплових мереж; посадові і виробничі інструкції оперативного персоналу атомної електростанції; план дій оперативного персоналу атомних електростанцій і населення у разі радіаційної аварії; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі забезпечення технічної і пожежної безпеки атомної електростанції, основи економіки, організації виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативне керівництво експлуатацією блока (черги) атомної електростанції в зміні через підлеглий йому оперативний персонал; забезпечує надійну, безпечну й економічну роботу устаткування блока (черги) атомної електростанції. Забезпечує виконання графіків електричного і теплового навантажень, підтримку встановленої кількості та якості електричної і теплової енергії. Організовує випробовування систем безпеки, планове перемикання на устаткуванні. Забезпечує своєчасний пуск і зупинку основного й допоміжного устаткування, зміну режимів його роботи, підготовку та виведення в ремонт, введення в експлуатацію після ремонту. Контролює підтримку встановлених параметрів на основному устаткуванні енергоблока (черги), ведення водно-хімічного режиму, перевірку систем безпеки. Контролює виконання оперативним персоналом вимог нормативних документів з експлуатації устаткування, запобігання нещасним випадкам, пожежної, радіаційної і ядерної безпеки, посадових та виробничих інструкцій і програм під час проведення випробувань устаткування та підготовці робочих місць для проведення робіт на устаткуванні. Контролює виконання оперативним персоналом правил і інструкцій, дотримання технологічної, виробничої і трудової дисципліни, стан устаткування, споруд, ведення оперативної документації, дотримання правил виробничої санітарії і протипожежного захисту, норм охорони праці. У разі порушення режиму роботи устаткування, аваріях, стихійному лихові, пожежах керує їх локалізацією і ліквідацією, вживає заходів щодо забезпечення безпеки персоналу, збереження устаткування, відновлення нормального режиму роботи устаткування блока (черги). Бере участь у проведенні протиаварійного і протипожежного тренування, у перевірці знань підлеглого персоналу, в атестації робочих місць. Проводить оперативні наради зміни. Веде оперативну документацію. Бере участь у комісіях з розгляду порушень в роботі устаткування.