Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник центру підвищення кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; Статут Украероруху (головного підприємства); Положення про використання повітряного простору України; Положення про об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України; нормативно-правові акти України та організаційно-розпорядчі документи МТУ, Укравіатрансу, Украероруху, Міністерства освіти України, які визначають порядок діяльності центру підвищення кваліфікації відповідно до покладених на нього завдань; стандарти і рекомендації міжнародних організацій цивільної авіації стосовно професійної підготовки авіаційних працівників, сучасні методи господарювання та управління; порядок укладання і виконання господарських договорів; вітчизняні і світові досягнення науки і сучасних технологій щодо напрямів діяльності; економіку, організацію виробництва, праці та управління; методи та принципи менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, основи податкової справи; етику ділового спілкування та ведення переговорів, безпеку життєдіяльності; правила експлуатації персонального комп'ютера.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу центру підвищення кваліфікації з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації авіаційних працівників, методичного забезпечення та науково-пошукової діяльності. Керує діяльністю центру підвищення кваліфікації відповідно до положення про центр та законодавства України. Проводить підбір та розстановку кадрів, затверджує посадові інструкції працівників, видає розпорядження з питань діяльності центру підвищення кваліфікації. Здійснює контроль за веденням та зберіганням документації. Розробляє щомісячні та річні плани роботи центру підвищення кваліфікації та забезпечує рівномірне завантаження працівників. Представляє центр підвищення кваліфікації в інших установах відповідно до своєї компетенції та наданих повноважень.