Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Начальник центру управління повітряним рухом", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта з підготовки керівників польотів або начальників центрів управління повітряним рухом за спеціальними програмами. Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом 1, 2 класу кваліфікації. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня у галузі обслуговування повітряного руху - не менше 3 років або за професією диспетчера управління повітряним рухом - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; Статут Украероруху (головного підприємства); основні правила польотів України; настанови. Інструкції, директивні вказівки стосовно управління повітряним рухом; технології роботи диспетчерських пунктів; організацію управління повітряним рухом; обмеження та заборони на період роботи чергової зміни; льотно-технічні характеристики повітряних суден цивільної авіації та іноземних авіакомпаній, які виконують польоти через аеропорт, організацію обслуговування повітряного руху, повітряну навігацію; авіаційну метеорологію; методику аналізу метеорологічної обстановки, організацію зв'язку; використання радіосвітлотехнічних засобів для контролю за рухом повітряних суден на площі аеродрому; стандарти і рекомендовану практику міжнародних організацій цивільної авіації стосовно організації обслуговування повітряного руху; основні показники роботи підприємства і свого підрозділу; економіку, наукову організацію праці, основи менеджменту; нормативні документи стосовно оплати і стимулювання праці; основи трудового законодавства, методику професійної підготовки диспетчерів служби руху; передовий світовий досвід з організації управління повітряним рухом; безпеку життєдіяльності; у разі організації роботи, координації і безпосереднього управління повітряним рухом на міжнародних повітряних лініях і в аеропортах повинен знати правила ведення радіообміну англійською мовою з екіпажами повітряних суден і мати допуск до його ведення.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу центру управління повітряним рухом з питань організації обслуговування повітряного руху. Періодично здійснює безпосереднє управління повітряним рухом з робочих місць диспетчерів свого підрозділу. Контролює роботу чергових диспетчерських змін з управління повітряним рухом літерних рейсів. Організовує контроль за дотриманням правил використання повітряного простору України. Бере участь у розслідуванні авіаційних подій, веде облік та аналіз авіаційних подій і порушень правил обслуговування повітряного руху, розробляє заходи щодо їх усунення. Вивчає, узагальнює, удосконалює і впроваджує передові форми і методи організації та контролю управління повітряним рухом. Проводить показові розбори роботи змін з використанням технічних засобів об'єктивного контролю. Дає оцінку роботи кожної диспетчерської зміни. Удосконалює організацію праці і технічне оснащення робочих місць диспетчерів, планує, організовує і проводить технічне навчання. Забезпечує ведення установленої документації. Організовує підбір та розстановку кадрів.