Категорія - Професіонали |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Фахівець з пенсій та грошової допомоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний фахівець з пенсій та грошової допомоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця з пенсій та грошової допомоги I категорії - не менше 3 років. Фахівець з пенсій та грошової допомоги I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця з пенсій та грошової допомоги II категорії - не менше 2 років. Фахівець з пенсій та грошової допомоги II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді фахівця з пенсій та грошової допомоги - не менше 2 років. Фахівець з пенсій та грошової допомоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу; державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності Головного управління; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); основи діловодства; правила роботи на комп'ютері; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за правильністю застосування законодавства щодо призначення пенсій та грошової допомоги у підвідомчих установах. Здійснює перевірку роботи підвідомчих установ, надає їм організаційно-методичну допомогу. Бере участь у реалізації державних програм з питань призначення пенсій та допомоги. Інформує підвідомчі установи про всі зміни, що відбуваються на загальнодержавному рівні в правилах та процедурах, що стосуються призначення пенсій та грошової допомоги. Готує матеріали для інформування населення щодо змін у пенсійному законодавстві. Здійснює збирання, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної інформації про стан справ щодо призначення пенсій та грошової допомоги, створення, експлуатацію та удосконалення відповідної бази даних з використанням сучасних комп'ютерних технологій, підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівництва. Розглядає матеріали, що надходять до управління від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань призначення пенсій та грошової допомоги. Готує у встановленому порядку проекти пропозицій, висновків, відповідей. Систематизує законодавчі і нормативні акти відповідно до прийнятої системи кодифікації. Проводить роз'яснювальну роботу серед працівників підвідомчих установ з питань правильного застосування нормативних та законодавчих актів щодо пенсійного забезпечення та грошової допомоги. Здійснює перевірки призначення пенсій та грошової допомоги за фактами порушень і готує проекти висновків для вжиття відповідних заходів. Бере участь у розгляді проектів законів України, інших нормативно-правових та нормативно-методичних матеріалів, що стосуються питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги, готує відповідні зауваження і пропозиції. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачені кваліфікаційними характеристиками для споріднених за характером роботи посад. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.