Категорія - Професіонали |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Фахівець з призначення пенсій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний фахівець з призначення пенсій: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця з призначення пенсій I категорії - не менше 3 років. Фахівець з призначення пенсій I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця з призначення пенсій II категорії - не менше 2 років. Фахівець з призначення пенсій II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді фахівця з призначення пенсій - не менше 2 років. Фахівець з призначення пенсій: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу; порядок призначення пенсій; порядок складання встановленої звітності; трудове та пенсійне законодавство; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); державну мову; основи діловодства; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення. Оформляє документи на виплату пенсій та грошової допомоги відповідно до чинного законодавства та норм діловодства. Здійснює перерахунки призначених пенсій, перевірку всіх документів, що представлені для призначення пенсій та їх перерахунку. Надає допомогу підприємствам щодо оформлення і підготовки документів для призначення пенсій працівникам. Проводить роз'яснювальну роботу з пенсійного законодавства серед населення. Здійснює контроль за правильним застосуванням підприємствами пільгового пенсійного законодавства. Аналізує незаконно чи несвоєчасно подані справи. Здійснює перерахунки пенсій згідно із змінами в пенсійному законодавстві. Проводить прийом громадян. Веде картотеку особових рахунків пенсіонерів, багатодітних та одиноких матерів і осіб, які одержують грошову допомогу. Оформляє зміни в особових рахунках на основі відповідних документів. Вилучає особові рахунки з картотеки у зв'язку з закінченням терміну виплати пенсій або грошової допомоги. Розглядає звертання громадян і вживає відповідних заходів в установлені терміни. Складає звітність про роботу свого підрозділу, проводить звіряння з вузлами поштового зв'язку виплати пенсій та грошової допомоги за минулий місяць. Контролює і виявляє причини повернення поштових переказів, затримки виплати пенсій і грошової допомоги. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачені кваліфікаційними характеристиками для споріднених за характером роботи посад. Додержує правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.