Інструкція для посади "Фахівець з призначення пенсій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з призначення пенсій" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний фахівець з призначення пенсій: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця з призначення пенсій I категорії - не менше 3 років. Фахівець з призначення пенсій I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця з призначення пенсій II категорії - не менше 2 років. Фахівець з призначення пенсій II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді фахівця з призначення пенсій - не менше 2 років. Фахівець з призначення пенсій: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;
      - порядок призначення пенсій;
      - порядок складання встановленої звітності;
      - трудове та пенсійне законодавство;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - державну мову;
      - основи діловодства;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Фахівець з призначення пенсій призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з призначення пенсій підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з призначення пенсій керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з призначення пенсій під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення.

2.2. Оформляє документи на виплату пенсій та грошової допомоги відповідно до чинного законодавства та норм діловодства.

2.3. Здійснює перерахунки призначених пенсій, перевірку всіх документів, що представлені для призначення пенсій та їх перерахунку.

2.4. Надає допомогу підприємствам щодо оформлення і підготовки документів для призначення пенсій працівникам.

2.5. Проводить роз'яснювальну роботу з пенсійного законодавства серед населення.

2.6. Здійснює контроль за правильним застосуванням підприємствами пільгового пенсійного законодавства.

2.7. Аналізує незаконно чи несвоєчасно подані справи.

2.8. Здійснює перерахунки пенсій згідно із змінами в пенсійному законодавстві.

2.9. Проводить прийом громадян.

2.10. Веде картотеку особових рахунків пенсіонерів, багатодітних та одиноких матерів і осіб, які одержують грошову допомогу.

2.11. Оформляє зміни в особових рахунках на основі відповідних документів.

2.12. Вилучає особові рахунки з картотеки у зв'язку з закінченням терміну виплати пенсій або грошової допомоги.

2.13. Розглядає звертання громадян і вживає відповідних заходів в установлені терміни.

2.14. Складає звітність про роботу свого підрозділу, проводить звіряння з вузлами поштового зв'язку виплати пенсій та грошової допомоги за минулий місяць.

2.15. Контролює і виявляє причини повернення поштових переказів, затримки виплати пенсій і грошової допомоги.

2.16. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачені кваліфікаційними характеристиками для споріднених за характером роботи посад.

2.17. Додержує правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з призначення пенсій має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з призначення пенсій має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з призначення пенсій має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з призначення пенсій має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з призначення пенсій має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з призначення пенсій має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з призначення пенсій має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з призначення пенсій має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з призначення пенсій має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з призначення пенсій несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з призначення пенсій несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з призначення пенсій несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з призначення пенсій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з призначення пенсій несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з призначення пенсій несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з призначення пенсій несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.