Категорія - Фахівці |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Фахівець з протипожежної безпеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: закони та інші нормативно-правові акти з питань пожежної безпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям; статутів, положень, наказів, інструкцій та інших документів, що регламентують організацію, проходження і несення служби в пожежно-рятувальних підрозділах; правила з охорони праці; характеристики пожежонебезпечних матеріалів, пожежного спорядження та спеціального обладнання, якими оснащено пожежно-рятувальні підрозділи; державні будівельні норми щодо безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення; технологію ліквідації пожеж згідно з їх характеристиками та класифікаціями; вимоги до випуску установок пінного, порошкового та інших способів гасіння пожеж; засобів протипожежного водопостачання; структуру і дислокацію об'єкта, за яким здійснює протипожежний нагляд, та стан протипожежної безпеки на ньому; потенціал пожежно-рятувального підрозділу; плани реагування на пожежі та плани взаємодії сил пожежно-рятувального підрозділу (служби) з підрозділами інших міністерств і відомств; щодобовий склад і стан сил аварійно-рятувальних формувань (негайне реагування); відповідні керівні оперативні документи на випадок залучення оперативно-рятувального підрозділу до ліквідації надзвичайних ситуацій різного рівня; науково-технічні розробки та засоби гасіння пожеж, рятування і захисту людей; зразки вітчизняних та іноземних виробників протипожежних засобів та порядок надання рекомендацій з їх придбання та подальшого використання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи на певній дільниці одного із напрямів діяльності відповідного підрозділу пожежної охорони. Бере участь у розробленні комплексу заходів щодо забезпечення дотримання вимог державних стандартів, норм, правил, технічних регламентів, інших нормативних документів з питань пожежної безпеки під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та експлуатації будівель, споруд та інших об'єктів незалежно від форм власності і видів діяльності, при розробленні та виготовленні пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів; усунення причин та умов, що сприяють виникненню та поширенню пожежі, створенню у разі пожежі загрози життю і здоров'ю людей, знищенню чи пошкодженню майна, а також перешкоджають ліквідації пожеж і рятуванню людей. Взаємодіє з іншими державними органами, добровільними протипожежними об'єднаннями та формуваннями. Бере участь у прийнятті в експлуатацію будівель, споруд та інших об'єктів, а також у відведенні територій під будівництво, проведенні випробувань нових зразків пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, проводить експертизу (перевірку) проектної та іншої документації, а також перевірку протипожежного стану об'єктів на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки. Бере участь у роботі щодо введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та іншого призначення; впровадження нових технологій; передавання у виробництво зразків нових пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції. Сприяє підвищенню кваліфікації та перепідготовці кадрів, контролює якість підготовки працівників, учнів і студентів з питань пожежної безпеки. Розроблює заходи щодо профілактики пожеж. Бере участь у розробленні комплексу заходів щодо запобігання виникненню пожеж та проведення необхідних профілактичних робіт; планових та позапланових перевірках діяльності та протипожежного стану об'єктів, які перебувають під наглядом; нарадах, семінарах та заняттях з керівниками об'єктів з питань протипожежної безпеки. Аналізує стан та якість пожежно-технічного оснащення на об'єктах, подає приписи керівництву щодо його поліпшення. На підставі даних готує звіти щодо наявності пожежно-рятувального оснащення і матеріалів оперативного призначення. Здійснює контроль за виконанням протипожежних заходів та вживає всіх заходів щодо усунення недоліків. Уточнює структури, дислокацію, диспозицію виїздів на пожежі та аварії пожежно-рятувального підрозділу у зв'язку з можливим перерозподілом сил та засобів. Готує відповідні документи щодо нарощування зусиль підрозділу (служб) з ліквідації наслідків складних та тривалих пожеж.