Категорія - Професіонали |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця з організації пенсійного захисту та грошової допомоги I категорії - не менше 3 років. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги II категорії - не менше 2 років. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді фахівця з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги - не менше 2 років. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності управління; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); основи діловодства; правила роботи на комп'ютері; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Надає організаційно-методичну допомогу підвідомчим установам, здійснює контроль за правильним застосуванням чинного законодавства при призначенні пенсій міськими (районними) управліннями соціального захисту населення. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення. Бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів, проведенні експертизи документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу, підготовці інформації про результати цієї роботи. Регулярно відвідує закріплені за ним міські і районні управління соціального захисту населення для вивчення стану справ на місці, перевірки та надання їм практичної та методичної допомоги. Складає довідку за результатами перевірки, що відображає стан справ на час перевірки. Веде по кожному обслуговуваному управлінню справу, що спостерігає, і журнал обліку порушень (недоробок) для періодичного аналізу та прийняття відповідних рішень. Вживає заходів щодо своєчасного і старанного розгляду письмових звернень районними (міськими) управліннями соціального захисту населення. Вивчає досвід роботи фахівців з призначення пенсій та грошової допомоги в управліннях соціального захисту населення, вносить пропозиції щодо узагальнення та поширення прогресивних форм і методів праці, готує відповідні матеріали. Щоквартально аналізує роботу закріплених за ним районів з питань призначення пенсій та грошової допомоги. Усуває виявлені недоліки. Знайомиться з практикою підготовки пенсійних документів та їх подання до призначення пенсій на одному з провідних підприємств, що контролює управління соціального захисту населення, а також з характером роботи однієї з провідних професій, найбільш характерної для того чи іншого регіону. Повідомляє про одержані дані на заняттях з підвищення кваліфікації. Доводить до відома підвідомчих установ зміст телефонограм, нормативних актів, термінових вказівок керівництва. Виконує роботи з підготовки оглядового матеріалу щодо застосування пенсійного законодавства і направляє їх в підвідомчі установи. Вносить пропозиції щодо удосконалення окремих статей законодавства пенсійного забезпечення для розгляду їх керівництвом. Бере участь в проведенні занять з підвищення професійного рівня працівників відділу. Виконує всі доручення начальника відділу та заступника начальника головного управління, який контролює відділ. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачені кваліфікаційними характеристиками для споріднених за характером роботи посад. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.