Категорія - Керівники |  Галузь - Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення
Інструкція для посади "Начальник операційного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України; нормативно-правові акти Президента та Уряду України, що визначають державну політику у сфері пенсійного забезпечення та грошової допомоги; розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність Центру; державну мову; акти законодавства, що стосуються діяльності Центру; практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги; профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); соціологію та психологію праці; сучасні методи управління персоналом; основи діловодства; правила і норми роботи на комп'ютері; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу відділу. Забезпечує правильне і своєчасне оформлення документів для виплати пенсій та грошової допомоги. Контролює правильність відкриття особових рахунків за знов призначеними пенсійними та особовими справами, а також за справами пенсіонерів, які надійшли з інших областей. Контролює оформлення документів на виплату пенсій і грошової допомоги, звітних документів, що передаються в центральну бухгалтерію та керівникам Центру по районних (міських) відділах, що обслуговує операційний відділ. Направляє первинні документи для розрахунку пенсій та грошової допомоги на комп'ютерне опрацювання і контроль відповідних табуляграм. Забезпечує правильне ведення особових рахунків, своєчасну перевірку звітності підприємств поштового зв'язку. Організовує контроль документів в день їх надходження від районних відділів соціального захисту населення, організацій та установ, перевірку правильності визначення права на призначення пенсій та допомоги. Організовує суцільну перевірку правильності призначення, а також проведення перерахунків пенсій та допомоги районними відділами соціального захисту населення. Аналізує своєчасність і правильність розгляду пенсійних документів районними відділами соціального захисту населення, а також строки їх відправлення Центру. Результати аналізу щомісяця подає керівництву. Організовує своєчасний і правильний розгляд заяв і скарг громадян з питань виплати пенсій та допомоги. Вживає заходів щодо усунення причин, які їх породжують. Здійснює облік і контроль за правильністю витрат коштів, виділених на пенсійне забезпечення. Проводить розрахунки з підприємствами зв'язку, відділеннями (філіалами) Ощадного банку та іншими організаціями за виплачені суми пенсій та допомоги. Вживає заходів щодо запобігання і погашення сум переплат і недоплат. Організовує проведення інвентаризації пенсійних (особових) справ і особових рахунків одержувачів пенсій та допомоги. Забезпечує вивчення, узагальнення та застосування передового досвіду в галузі соціальної політики, підготовку відповідних матеріалів для опублікування в періодичних виданнях. Забезпечує у межах своєї компетенції надання необхідної організаційно-методичної та консультативної допомоги місцевим органам виконавчої влади, установам, організаціям з питань реалізації державної політики пенсійного забезпечення. Здійснює контроль за веденням у відділі діловодства, зберіганням документів. Здійснює керівництво всією діяльністю відділу в межах наданих йому повноважень та прав з використанням сучасних методів управління персоналом (визначає функції, планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу працівників), забезпечує постійне впровадження сучасних форм і методів виконання робіт у відділі з застосуванням новітніх інформаційних технологій; здійснює підбір, раціональну розстановку, підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу; реалізує заходи щодо використання більш досконалих і ефективних методів роботи. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.