Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Начальник оперативного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи у підрозділах оперативно-рятувальної служби на керівних посадах нижчого рівня - не менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони, укази, постанови, інші нормативні документи, що регламентують організацію та проходження служби у підрозділах цивільного захисту; тактику гасіння пожеж та ліквідації інших надзвичайних ситуацій, технічні характеристики пожежних та спеціальних автомобілів, інженерно-технічного устатковання та іншого пожежно-технічного оснащення; оперативно-тактичну характеристику території; місця розташування особливо важливих об'єктів та перелік об'єктів, на які висилаються додаткові сили та засоби; регламент виїзду протипожежної техніки за викликом про пожежу; інструкції взаємодії з іншими службами; місця зосередження основних запасів засобів і матеріалів для гасіння пожеж; правила утримання та експлуатації джерел протипожежного водопостачання, особливості їх експлуатації у зимовий період; державні будівельні норми у частині, стосовній вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення, технічні характеристики апаратів захисту органів дихання та правила роботи в них; порядок дій за сигналом пожежної тривоги; технологію роботи автоматизованої системи зв'язку та оперативного управління і її характеристики; порядок здійснення комплексних, контрольних і цільових перевірок оперативно-службової діяльності підрозділів; стан дисципліни та дотримання законності серед особового складу підрозділу; вимоги безпеки праці; порядок ведення службової документації за напрямами діяльності.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує пожежогасіння відповідно до вимог нормативних документів. Здійснює керівництво оперативно-службовою діяльністю та підготовкою співробітників відділу. Аналізує роботу підлеглих та вживає необхідних заходів щодо її поліпшення. Здійснює контроль за роботою оперативних груп, вживає заходів щодо удосконалення їх роботи, впровадження передових форм і методів у їх діяльності. Проводить роботу з підвищення готовності підрозділів та удосконалення організації ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Контролює виконання графіка планових і позапланових перевірок аварійно-рятувальних підрозділів. Здійснює розроблення перспективних та поточних планів роботи у межах покладених завдань. Контролює ведення оперативної документації відділу, здійснює її коригування. Забезпечує вирішення питань матеріально-технічного забезпечення відділу. Контролює виконання підлеглими функціональних обов'язків, у разі необхідності надає їм практичну допомогу. Готує матеріали атестації, проекти наказів щодо заохочення або накладання дисциплінарних стягнень на працівників відділу та подає їх на розгляд керівництву. Проводить роботу щодо комплектування, розстановки та навчання працівників. Організовує стажування новопризначених на посади працівників, готує документи на їх допуск до самостійного чергування. Забезпечує взаємодію з відповідними формуваннями, підрозділами та організаціями інших відомств з питань надійної, безперервної роботи техніки, пожежно-технічного оснащення під час ліквідації пожеж, аварій, інших надзвичайних ситуацій та у повсякденній організації чергування підрозділів. У разі відсутності начальника оперативно-координаційного центру виконує його функції.