Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Укладач маси на мішалках 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією укладача маси на мішалках 2 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи та правила експлуатації мішалок різних систем; види браку маси та способи його запобігання; склад та властивості карбідокремнієвої і стру-мопровідної мас, технологію їх виготовлення; способи нанесення струмопровідної обмазки на поверхню карбідокремнієвих стрижнів; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає та перемішує масу на мішалках різних систем. Готує емульсію потрібної якості. Готує піномасу заданої об'ємної ваги для виготовлення пінолегковагових виробів. Готує карбідокремнієву масу та струмопровідну масу в мішалках шляхом дозування і ретельного перемішування компонентів маси відповідно до установленої технології. Обмазує карбідокремнієві стрижні струмопровідною масою. Наносить струмопровідну масу на аркуші паперу та обгортає ними карбідокремнієві стрижні. Відносить стрижні на стелажі для просушування. Запускає та зупиняє мішалки, дозувальні апарати, транспортерне устаткування та стежить за їх роботою. Відчиняє шибери в тічках бункерів. Регулює подавання компонентів маси в мішалки в суворо встановленому співвідношенні. Контролює якість та тривалість замісу.