Категорія - Робітники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Укладач опису об'єктів населених пунктів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: правила і способи внутрішнього та зовнішнього обмірювання будинків та різних споруд; правила і способи обмірювання територій мірною стрічкою, екерами та іншими найпростішими інструментами; правила експлуатації приладів, інструментів і пристроїв, які застосовуються під час інвентаризаційних робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи з обмірювання всередині і за зовнішніми обрисами будинків і споруд під керівництвом виконавця інвентаризаційних робіт. Обмірює оглядові колодязі і камери передавальних пристроїв водопроводу, каналізації, теплопостачання, газопостачання, електричних мереж. Виконує обмірювання територій парків, скверів, садків, вулиць, дворових і земельних ділянок тощо. Бере участь у звірянні вимірювального інструменту (рулетки, мірні стрічки) і перевірці геодезичних інструментів та пристроїв. Утримує у належному технічному стані геодезичні прилади, інструменти та пристрої, що застосовуються під час інвентаризаційних робіт.