Інструкція для посади "Укладач маси на мішалках 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Укладач маси на мішалках 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією укладача маси на мішалках 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи та правила експлуатації мішалок різних систем;
      - види браку маси та способи його запобігання;
      - склад та властивості карбідокремнієвої і стру-мопровідної мас, технологію їх виготовлення;
      - способи нанесення струмопровідної обмазки на поверхню карбідокремнієвих стрижнів;
      - слюсарну справу.

1.4. Укладач маси на мішалках 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Укладач маси на мішалках 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Укладач маси на мішалках 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Укладач маси на мішалках 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає та перемішує масу на мішалках різних систем.

2.2. Готує емульсію потрібної якості.

2.3. Готує піномасу заданої об'ємної ваги для виготовлення пінолегковагових виробів.

2.4. Готує карбідокремнієву масу та струмопровідну масу в мішалках шляхом дозування і ретельного перемішування компонентів маси відповідно до установленої технології.

2.5. Обмазує карбідокремнієві стрижні струмопровідною масою.

2.6. Наносить струмопровідну масу на аркуші паперу та обгортає ними карбідокремнієві стрижні.

2.7. Відносить стрижні на стелажі для просушування.

2.8. Запускає та зупиняє мішалки, дозувальні апарати, транспортерне устаткування та стежить за їх роботою.

2.9. Відчиняє шибери в тічках бункерів.

2.10. Регулює подавання компонентів маси в мішалки в суворо встановленому співвідношенні.

2.11. Контролює якість та тривалість замісу.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Укладач маси на мішалках 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Укладач маси на мішалках 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Укладач маси на мішалках 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Укладач маси на мішалках 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Укладач маси на мішалках 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Укладач маси на мішалках 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Укладач маси на мішалках 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Укладач маси на мішалках 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Укладач маси на мішалках 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Укладач маси на мішалках 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Укладач маси на мішалках 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Укладач маси на мішалках 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Укладач маси на мішалках 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Укладач маси на мішалках 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Укладач маси на мішалках 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Укладач маси на мішалках 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.