Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Укладач маси на мішалках 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією укладача маси на мішалках 1 розряду не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: принцип роботи та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується; способи виготовлення зв'язуючих добавок та силіціруючих засипок; склад та властивості мас, розчинів, що готуються, та їх компонентів; тривалість змішування; способи визначення кінця процесу змішування та якості готової маси, порошків або розчину за зовнішніми ознаками; види мастильних матеріалів; місця змащування устаткування; основи слюсарної справи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Складає зв'язуючі добавки: шлі-кери, сульфітно-спиртову барду шляхом дозування та перемішування компонентів. Визначає питому вагу барди та шлікера. Готує силіціруючу засипку. Складає та змішує маси для виробництва магнезіальних та доломітових виробів. Готує до завантаження в бак сульфітно-спиртову барду. Регулює подавання рідких лугів для зволоження маси, подає порошки та масу в мішалки і на транспортерні стрічки. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, здійснює догляд за ним, очищає та змащує його. Бере участь у ремонті устаткування, що обслуговується.