Категорія - Керівники |  Галузь - Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами
Інструкція для посади "Керівник групи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі і нормативно-правові акти, методичні та інші керівні матеріали, що стосуються напряму розвитку галузі і тематики досліджень і розробок; методи проведення досліджень і розробок; стандарти, технічні умови та інші нормативні матеріали з розроблення і оформлення технічної документації; методи проведення технічних розрахунків; передовий вітчизняний і світовий досвід проектування; основи стандартизації, основи патентування; сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи трудового законодавства, економіки та організації виробництва.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує групою працівників з проведення наукових досліджень або виконання науково-технічних розробок. Здійснює планування та координацію робіт групи з розроблення проекту або видів робіт і контролює виконання встановлених завдань кожним виконавцем. Організовує збирання, оброблення, аналіз і систематизацію науково-технічної інформації, забезпечує високу якість і своєчасність виконання робіт, відповідність проектів, які розроблюються, чинним стандартам, а також сучасним досягненням науки і техніки. Вивчає зарубіжний досвід виконання аналогічних робіт з метою використання під час проектування. Організовує роботу з раціонального компонування конструктивних елементів проекту, забезпечує відповідність проекту технічному завданню на проектування, правильний вибір принципових схем, високий рівень стандартизації і уніфікації обладнання. Організовує проведення різних випробувань та аналізує їх результати. Керує встановленням і налагодженням устаткування під час проведення випробувань, досліджень дослідних зразків. Керує впровадженням розроблених технічних рішень і виконаних розробок. Готує звіти з узагальнення результатів досліджень і розробок. Проводить експертизу наукових робіт інших організацій, бере участь у роботі семінарів, конференцій. Керує працівниками групи.