Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Керівник групи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: нормативні документи, що стосуються кінематографії, літератури і мистецтва; економіку кінематографії; організацію виробництва і управління на кіностудії; накази, розпорядження та інструкції Державного органу управління кінематографії, керівництва кіностудії; технологію фільмовиробництва; основи кінорежисури; сучасний досвід організації виробництва фільмів; трудове законодавство; відомчі положення про оплату праці працівників кінематографії; порядок оформлення трудових та інших угод з приватними особами і сторонніми організаціями; методику розробки календарно-постановницького плану виробництва фільму (складання лімітного, генерального та інших кошторисів на постановку фільму); нормативи на виробництво фільмів; фінансові відносини знімальної групи з банком та іншими організаціями; планування і фінансування виробництва фільмів; оперативно-виробничий облік та звітність; техніко-економічний аналіз роботи знімальної групи; основи діловодства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує всією виробничо-економічною і фінансовою діяльністю знімальної групи. Організовує виконання робіт з виробництва фільму у встановлені планом строки і в межах кошторисно-фінансових асигнувань, встановлених для фільму. Розроблює спільно з кінорежисером, кінооператором ліміт на постановку фільму, кошторис і календарний план на період режисерської розробки і на підготовчий період. Бере участь в розробці календарно-постановницького плану і генерального кошторису, у створенні і захисті постановницького проекту. Комплектує спільно з кінорежисером-постановником склад знімальної групи і подає його на затвердження дирекції кіностудії. Організовує вибір місць натурних зйомок. Керує виїздом і організацією бази знімальної групи. Забезпечує готовність об'єктів до зйомки. Бере участь у прийманні готових декорацій. Планує роботу знімальної групи. Забезпечує нормальні умови роботи для знімальної групи. Визначає спільно з кінорежисером-постановником планове завдання на кожний знімальний день. Керує роботою із заготовлення сценічно-постановчих засобів і здійснює контроль за їхнім використанням. Забезпечує правильне використання знімальною групою транспортних засобів. Затверджує акти і підписує документи, що є підставою для розрахунків з відділами і цехами студії, сторонніми організаціями і особами, а також акти на простої і перезйомки і на списання у встановленому порядку майна, що стало непридатним, чи на його знищення у процесі зйомок. Розпоряджається в межах затвердженого генерального кошторису всіма матеріалами і коштами, виділеними знімальній групі, укладає договори, дає замовлення, пов'язані з постановкою картини. Забезпечує спільно з підрозділами інженерно-технічної служби своєчасне передання вихідних матеріалів до Національного центру Олександра Довженка. Здійснює аналіз творчо-виробничої і фінансової діяльності знімальної групи. Спрямовує діяльність колективу знімальної групи на досягнення високих виробничо-економічних показників, забезпечує умови для створення фільму на високому художньому рівні. Готує матеріал і доповідає дирекції про стан справ у знімальній групі. Здійснює організацію робіт знімальної групи у відповідності з правилами та нормами охорони праці, контролює їх виконання. Забезпечує збереження державної власності і ефективне використання матеріальних і фінансових коштів, виділених на виробництво фільму.