Категорія - Професіонали |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям; статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують функціонування оперативно-рятувальної служби цивільного захисту; процесуальне законодавство, положення криміналістики, кримінального права та кримінального процесу, організацію роботи судових та правоохоронних органів, прокурорського нагляду, методи експертизи та дослідження за фактом виникнення надзвичайної ситуації; технічні характеристики потенційно небезпечних об'єктів та матеріалів; вимоги правил та інструкцій з попередження виникнення надзвичайних ситуацій; організацію проведення аварійно-рятувальних робіт; типові плани реагування на надзвичайні ситуації (локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій); методи дослідження пожеж; основи трудового законодавства; правила з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює розслідування справ, що пов'язані з виникненням надзвичайної ситуації. Вживає необхідних організаційних заходів щодо виявлення причин виникнення надзвичайної ситуації та встановлення винних осіб. Бере участь у проведенні огляду місця події. У відповідності до кримінально-процесуального законодавства залучає до огляду місця події необхідних спеціалістів. Бере участь в координації роботи членів слідчо-оперативної групи з проведення дізнання по надзвичайній ситуації. Аналізує причини виникнення надзвичайної ситуації, забезпечує перевірку отриманих результатів. Під час проведення розслідування надзвичайної ситуації організовує взаємодію з органами місцевого самоврядування, прокуратурою, судовими та правоохоронними органами та іншими зацікавленими структурами. За результатами проведення дізнання складає відповідну звітну та процесуальну документацію. Під час проведення дізнання забезпечує дотримання законодавства та об'єктивності висновків щодо причин виникнення надзвичайної ситуації. Веде облік завершених справ, накопичує, систематизує, узагальнює відповідну інформацію. Бере участь у проведенні оперативних нарад.