Інструкція для посади "Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям;
      - статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують функціонування оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;
      - процесуальне законодавство, положення криміналістики, кримінального права та кримінального процесу, організацію роботи судових та правоохоронних органів, прокурорського нагляду, методи експертизи та дослідження за фактом виникнення надзвичайної ситуації;
      - технічні характеристики потенційно небезпечних об'єктів та матеріалів;
      - вимоги правил та інструкцій з попередження виникнення надзвичайних ситуацій;
      - організацію проведення аварійно-рятувальних робіт;
      - типові плани реагування на надзвичайні ситуації (локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій);
      - методи дослідження пожеж;
      - основи трудового законодавства;
      - правила з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

1.4. Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розслідування справ, що пов'язані з виникненням надзвичайної ситуації.

2.2. Вживає необхідних організаційних заходів щодо виявлення причин виникнення надзвичайної ситуації та встановлення винних осіб.

2.3. Бере участь у проведенні огляду місця події.

2.4. У відповідності до кримінально-процесуального законодавства залучає до огляду місця події необхідних спеціалістів.

2.5. Бере участь в координації роботи членів слідчо-оперативної групи з проведення дізнання по надзвичайній ситуації.

2.6. Аналізує причини виникнення надзвичайної ситуації, забезпечує перевірку отриманих результатів.

2.7. Під час проведення розслідування надзвичайної ситуації організовує взаємодію з органами місцевого самоврядування, прокуратурою, судовими та правоохоронними органами та іншими зацікавленими структурами.

2.8. За результатами проведення дізнання складає відповідну звітну та процесуальну документацію.

2.9. Під час проведення дізнання забезпечує дотримання законодавства та об'єктивності висновків щодо причин виникнення надзвичайної ситуації.

2.10. Веде облік завершених справ, накопичує, систематизує, узагальнює відповідну інформацію.

2.11. Бере участь у проведенні оперативних нарад.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.