Категорія - Професіонали |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Фахівець з дізнання у справах про пожежі та порушення правил пожежної безпеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи в органах державного пожежного нагляду - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчу та нормативну базу України з питань провадження дізнання у справах про пожежі, порушення правил пожежної безпеки; статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, що регламентують функціонування органів дізнання; процесуальне законодавство, положення криміналістики, кримінального права та кримінального процесу, організацію роботи судових та правоохоронних органів, прокурорського нагляду, методи експертизи та дослідження пожеж; характеристики пожежонебезпечних речовин, матеріалів та технологій виробництв, техніку та устатковання, що використовується під час проведення окремих слідчих дій; правила та норми з охорони праці та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює розгляд заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі і злочини, що пов'язані з ними, забезпечує відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства законність та обґрунтованість прийнятих рішень. Вживає заходів, спрямованих на встановлення причини пожежі, виявляє осіб, винних у їх виникненні. Використовує норми законодавства у галузях адміністративного, кримінального, кримінально-процесуального, цивільного, цивільно-процесуального права та застосовує технічні методи дослідження пожеж, складає відповідні процесуальні документи. Виявляє причини і умови, що сприяли виникненню пожеж та вчиненню злочинів, пов'язаних з ними, вживає заходів щодо їх усунення. Забезпечує конфіденційність та нерозголошення зібраних даних про злочини, пов'язані з пожежами, щодо проведення попередніх перевірок заяв, повідомлень та іншої відповідної інформації про пожежі та здійснення дізнання у справах про пожежі і порушення правил пожежної безпеки. Взаємодіє в межах своєї компетенції з органами прокуратури, працівниками галузевих служб органів внутрішніх справ, представниками державних органів, громадських та інших організацій і закладів, керівниками (власниками) об'єктів, громадянами при проведенні попередніх перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі, при провадженні дізнання у справах про пожежі і порушення правил пожежної безпеки. Вивчає та впроваджує в діяльність нові методи проведення попередніх перевірок заяв, повідомлень та іншої інформації про пожежі.