Категорія - Фахівці |  Галузь - Соціальні послуги
Інструкція для посади "Фахівець з інтерв'ювання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта (економічна або за напрямами підготовки: соціолог, психолог) (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств); вимоги забезпечення захисту конфіденційності первинних даних, наданих респондентами; чинні соціальні нормативи та заходи соціального захисту окремих верств населення; методи, програми та систему організації проведення вибіркових обстежень домогосподарств; особливості проведення опитувань окремих груп респондентів; основи статистики; передовий вітчизняний та світовий досвід роботи щодо інтерв'ювання (опитування респондентів, їх мотивації); основні показники соціально-економічного розвитку регіону, де він працює.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує збір первинної інформації від населення (домогосподарств) на визначених територіях згідно з програмами вибіркових обстежень, які проводяться органами державної статистики. Для отримання первинних статистичних даних відвідує кожне визначене домогосподарство з вибіркової сукупності, відповідно до індивідуального графіка. Визначає з дотриманням вимог оптимальності використання коштів маршрути та види транспорту, якими він може своєчасно дістатися до респондента (окремої особи або домогосподарства). Проводить мотивацію та роз'яснювальну роботу в домогосподарствах щодо суспільної важливості їх участі у вибіркових обстеженнях, які проводять органи державної статистики. Здійснює опитування респондентів, збирає за доведеним графіком щоденники поточних витрат, в яких ведуть записи домогосподарства, умови життя яких обстежуються, застосовує інші методи збору інформації. Достовірно та в повному обсязі записує відповіді респондентів під час опитування. У разі наявності у респондентів запитань, роз'яснює їх в межах своєї компетенції. Залучається до інших робіт, пов'язаних з організацією проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств). Проводить актуалізацію (оновлення) адрес усіх домогосподарств, які проживають на відібраних територіях, та збір інформації, необхідної для формування в подальшому вибіркових сукупностей респондентів для вибіркових обстежень. Забезпечує відповідно до чинного законодавства захист конфіденційності первинних даних, отриманих в ході проведення вибіркових обстежень населення. Здійснює за дорученням територіальних органів державної статистики щоквартальну виплату домогосподарствам за участь в обстеженні умов життя домогосподарств. Вносить пропозиції до органів державної статистики стосовно вдосконалення методів опитування різних верств населення та програм вибіркових обстежень. Бере участь у роботі нарад, семінарів, круглих столів з питань, що стосуються його сфери діяльності.