Категорія - Робітники |  Галузь - Електротехнічне виробництво
Інструкція для посади "Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача електровугільних виробів 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип дії та правила експлуатації вакуумних установок; способи монтажу пультів керування; режими роботи устаткування; методику випробувань та досліджень; правила складання графіків та діаграм; особливості випробувань дослідних та унікальних зразків; технічні умови та Державні стандарти; правила оформлення документації.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить електричні випробування взірців електрощіткових виробів на особливо складних стендах та вакуумних установках у висотних умовах. Установлює зразки виробів у машину та монтує машини з виробами у термобарокамери вакуумних установок. Монтує пульти керування та складає повітряні, вимірювальні та електричні комунікації. Настроює, регулює та керує комплексом складного випробувального устаткування в умовах зниженого тиску, низьких та високих температур. Установлює температурний режим та ступінь розрядження у термобарокамері та підтримує їх на заданому рівні. Випробовує зразки виробів відповідно до заданих фізичних, електричних та кліматичних параметрів. Досліджує дослідні та унікальні зразки виробів. Виконує розрахунки, будує графіки та діаграми за матеріалами випробувань та досліджень. Оформляє протоколи результатів випробувань.