Інструкція для посади "Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випробувача електровугільних виробів 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип дії та правила експлуатації вакуумних установок;
      - способи монтажу пультів керування;
      - режими роботи устаткування;
      - методику випробувань та досліджень;
      - правила складання графіків та діаграм;
      - особливості випробувань дослідних та унікальних зразків;
      - технічні умови та Державні стандарти;
      - правила оформлення документації.

1.4. Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить електричні випробування взірців електрощіткових виробів на особливо складних стендах та вакуумних установках у висотних умовах.

2.2. Установлює зразки виробів у машину та монтує машини з виробами у термобарокамери вакуумних установок.

2.3. Монтує пульти керування та складає повітряні, вимірювальні та електричні комунікації.

2.4. Настроює, регулює та керує комплексом складного випробувального устаткування в умовах зниженого тиску, низьких та високих температур.

2.5. Установлює температурний режим та ступінь розрядження у термобарокамері та підтримує їх на заданому рівні.

2.6. Випробовує зразки виробів відповідно до заданих фізичних, електричних та кліматичних параметрів.

2.7. Досліджує дослідні та унікальні зразки виробів.

2.8. Виконує розрахунки, будує графіки та діаграми за матеріалами випробувань та досліджень.

2.9. Оформляє протоколи результатів випробувань.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Випробувач електровугільних виробів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.