Категорія - Робітники |  Галузь - Чорна металургія
Інструкція для посади "Випробувач карборундових стрижнів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації електровипробувального верстата, контрольно-вимірювальних приладів та методи їх налагодження; фізичні та електричні властивості стрижнів до та після металізації; фізичні та електричні властивості вугільних труб до та після випалювання; вимоги державних стандартів до якості продукції, що випускається; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Випробовує електричні властивості карборундових стрижнів до та після металізації, вугільних труб -до та після випалювання. Попередньо розбраковує стрижні за зовнішнім виглядом. Підносить стрижні та вугільні труби до верстата або випробувального стенда. Зачищує кінці придатних стрижнів, комплектує їх за значенням електричного опору та упаковує в коробки. Обрізає кінці вугільних труб до встановлених розмірів. Виявляє та усуває несправності в роботі верстата, що обслуговується, бере участь в його ремонті.