Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв'язку 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні характеристики устаткування, що обслуговується; принципові та монтажні схеми багатоканальних високочастотних систем ущільнення телеавтоматики і комутаторів; принципові схеми захисту: норми електричних випробувань устаткування, що обслуговується, і каналів телеавтоматики; основні методи вимірювань, налагодження та регулювання устаткування і систем ущільнення; конструкцію самописних і електронно-реєструючих засобів вимірювання, головну електричну схему з'єднань електростанції і режими роботи генераторів, трансформаторів, електродвигунів; способи перемикання пристроїв захисту з одного трансформатора напруги на інший; принцип дії і характеристики максимально струмової відсічки, максимального направленого захисту і диференціального захисту; призначення і види дистанційних і високочастотних захистів; основні способи виконання захисту на змінному оперативному струмі; призначення автоматичного повторного ввімкнення (АПВ) ліній електропередачі трансформаторів та шин підстанцій, типи пристроїв АПВ; призначення і основні вимоги до автоматичного ввімкнення резерву (АВР); розрахунки в межах побудови геометричних кривих для регулювання апаратів релейного захисту; основи електроніки, фізики, механіки і радіотехніки; навички практичного надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує ремонт і технічне обслуговування складної напівпровідникової апаратури РЗА, високочастотних систем ущільнення, телеавтоматики, самописних та електроннореєструючих приладів, складного живильного устаткування кабельних кіл. Складає дефектні відомості на засоби вимірювання, апаратуру релейного захисту і автоматики. Виконує роботи з монтажу і модернізації складних релейних захистів і модернізації електротехнічного устаткування. Перевіряє і ремонтує електромеханічну й електронну релейну апаратуру. Проводить випробування вимірювальних трансформаторів, приводів масляних і повітряних вимикачів, випробування ізоляції вторинної комутації. Перевіряє релейні захисти генераторів, трансформаторів, кабельних і повітряних ліній електропередачі. Складає складні випробувальні схеми для перевірки і налагодження схем автоматики і телеавтоматики і налагодження механізмів реле, бере участь у роботі з перевірки пристроїв регулювання частоти і активної потужності, системи регулювання збудження і напруги під керівництвом інженера або майстра.

Приклади робіт
Генератори групові, генератори виклику і задавальні - настроювання. Захисти диференціальні - складання струмових кіл, перевірка і налагодження. Кола струмові - перевірка первинним струмом, зняття векторних діаграм за допомогою приладу типу ВАФ-85. Модулятори і демодулятори - ревізія і настроювання. Панелі складного релейного захисту - зовнішній огляд, перевірка монтажу, виявлення і усунення дефектів монтажу. Поперечні диференціальні захисти ліній електропередачі - перевірка і налагодження. Пристрої автоматичного повторного ввімкнення (АПВ), автоматичного ввімкнення резерву (АВР) - налагодження. Реле опору й реле потужності електромеханічні - регулювання контактної системи, усунення самоходів за струмом і напругою. Реле проміжні всіх типів - налагодження і ремонт. Реле прямої дії - перевірка механічної частини і регулювання. Реле струму, напруги, часу розбирання, складання, регулювання, ремонт. Схеми телеавтоматики - ремонт і налагодження. Фільтри і загороджувачі - настроювання.