Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: керівні вказівки з налагодження, ремонту, перевірки і експлуатації складної апаратури релейного захисту і автоматики, кіл вторинної комутації; принцип дії захистів з високочастотним блокуванням; загальні знання про симетричні і несиметричні короткі замикання, поняття про розрахунок струмів короткого замикання; участь у знятті й побудові характеристик релейних захистів і векторних діаграм; навички практичного надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує особливо складні роботи з технічного обслуговування нового та нестандартного устаткування з електричним і механічним регулюванням. Складає монтажні схеми і проводить роботи з монтажу, настроювання і регулювання системи ущільнення і апаратури телеавтоматики. Ремонтує електронну апаратуру, складні захисні пристрої автоматики і телемеханіки, перевірну апаратуру. Обслуговує і ремонтує комплектні пристрої для перевірки релейного захисту й автоматики, проводить технічне обслуговування і ремонт квазіелектронних автоматичних телефонних станцій і засобів пересувного ультракороткохвильового радіозв'язку, перевіряє особливо складні релейні захисти і пристрої автоматики під керівництвом інженера або майстра.

Приклади робіт
Захисти дистанційні ліній електропередачі напругою 110 - 750 кВ - технічне обслуговування і ремонт. Захисти диференціально-фазні ліній електропередачі напругою 110 - 500 кВ - технічне обслуговування і ремонт. Канали високочастотні телеавтоматики - оброблювання і настроювання. Поперечні диференціальні захисти генераторів - налагодження і перевірка під керівництвом інженера. Пристрої комплектні випробувальні для перевірки захистів - ремонт і технічне обслуговування. Реле електромеханічні всіх типів - перевірка і регулювання механічної частини. Реле частоти всіх типів - перевірка і настроювання електричних характеристик. Схеми захисту і автоматики - перевірка взаємодії реле.