Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту вторинної комутації та зв'язку 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні характеристики устаткування, що обслуговується;
      - принципові та монтажні схеми багатоканальних високочастотних систем ущільнення телеавтоматики і комутаторів;
      - принципові схеми захисту: норми електричних випробувань устаткування, що обслуговується, і каналів телеавтоматики;
      - основні методи вимірювань, налагодження та регулювання устаткування і систем ущільнення;
      - конструкцію самописних і електронно-реєструючих засобів вимірювання, головну електричну схему з'єднань електростанції і режими роботи генераторів, трансформаторів, електродвигунів;
      - способи перемикання пристроїв захисту з одного трансформатора напруги на інший;
      - принцип дії і характеристики максимально струмової відсічки, максимального направленого захисту і диференціального захисту;
      - призначення і види дистанційних і високочастотних захистів;
      - основні способи виконання захисту на змінному оперативному струмі;
      - призначення автоматичного повторного ввімкнення (АПВ) ліній електропередачі трансформаторів та шин підстанцій, типи пристроїв АПВ;
      - призначення і основні вимоги до автоматичного ввімкнення резерву (АВР);
      - розрахунки в межах побудови геометричних кривих для регулювання апаратів релейного захисту;
      - основи електроніки, фізики, механіки і радіотехніки;
      - навички практичного надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків, у тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

1.4. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ремонт і технічне обслуговування складної напівпровідникової апаратури РЗА, високочастотних систем ущільнення, телеавтоматики, самописних та електроннореєструючих приладів, складного живильного устаткування кабельних кіл.

2.2. Складає дефектні відомості на засоби вимірювання, апаратуру релейного захисту і автоматики.

2.3. Виконує роботи з монтажу і модернізації складних релейних захистів і модернізації електротехнічного устаткування.

2.4. Перевіряє і ремонтує електромеханічну й електронну релейну апаратуру.

2.5. Проводить випробування вимірювальних трансформаторів, приводів масляних і повітряних вимикачів, випробування ізоляції вторинної комутації.

2.6. Перевіряє релейні захисти генераторів, трансформаторів, кабельних і повітряних ліній електропередачі.

2.7. Складає складні випробувальні схеми для перевірки і налагодження схем автоматики і телеавтоматики і налагодження механізмів реле, бере участь у роботі з перевірки пристроїв регулювання частоти і активної потужності, системи регулювання збудження і напруги під керівництвом інженера або майстра.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Генератори групові, генератори виклику і задавальні - настроювання.

5.2. Захисти диференціальні - складання струмових кіл, перевірка і налагодження.

5.3. Кола струмові - перевірка первинним струмом, зняття векторних діаграм за допомогою приладу типу ВАФ-85.

5.4. Модулятори і демодулятори - ревізія і настроювання.

5.5. Панелі складного релейного захисту - зовнішній огляд, перевірка монтажу, виявлення і усунення дефектів монтажу.

5.6. Поперечні диференціальні захисти ліній електропередачі - перевірка і налагодження.

5.7. Пристрої автоматичного повторного ввімкнення (АПВ), автоматичного ввімкнення резерву (АВР) - налагодження.

5.8. Реле опору й реле потужності електромеханічні - регулювання контактної системи, усунення самоходів за струмом і напругою.

5.9. Реле проміжні всіх типів - налагодження і ремонт.

5.10. Реле прямої дії - перевірка механічної частини і регулювання.

5.11. Реле струму, напруги, часу розбирання, складання, регулювання, ремонт.

5.12. Схеми телеавтоматики - ремонт і налагодження.

5.13. Фільтри і загороджувачі - настроювання.