Категорія - Професіонали |  Галузь - Діяльність у галузях радіомовлення, телебачення, агентств із друку, видання газет та інших засобів інформації
Інструкція для посади "Кореспондент спеціальний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство з питань політики та інформації; постанови, розпорядження, накази та інші нормативні матеріали органів вищого рівня, що регламентують діяльність телебачення (радіомовлення); інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації телебачення (радіомовлення); технічні засоби та технологію створення теле-, радіопрограм; методи роботи в кадрі перед мікрофоном; основи техніки мовлення; літературне редагування; основи авторського і трудового законодавства; порядок укладання та виконання авторських договорів; основи економіки, організації праці; галузеві нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує найвідповідальніші оперативні, публіцистичні, документальні та художні матеріали, телевізійні програми та радіопрограми з питань внутрішнього й міжнародного життя. Виїздить на місця для висвітлення подій в країні і за кордоном, виступає в програмах (передачах) з власними матеріалами. Бере участь у теле-, радіопрограмах (передачах), що транслюються в прямому ефірі. Розробляє концепцію мовлення за своєю тематикою, бере участь у розробленні перспективних та поточних планів мовлення. Формує, розширює й поновлює авторський актив. У процесі роботи з авторами надає їм допомогу в оволодінні специфікою телебачення (радіомовлення), консультує їх з питань структури та змісту матеріалу, складу учасників програми. Редагує матеріали авторів, забезпечує достовірність наведених фактичних даних. Оформляє документацію з укладання договорів з авторами. Організовує виступи учасників програм (передач). Здійснює постійний зв'язок з органами державного та господарського управління, місцевого самоврядування, зарубіжними організаціями та творчими спілками, центральними та місцевими організаціями телебачення (радіомовлення). Організовує зворотний зв'язок з телевізійною (радіо) аудиторією за закріпленими рубриками та циклами програм, працює з листами телеглядачів (радіослухачів), використовує їх під час створення програм; готує матеріали для відповіді авторам листів. Оформляє мікрофонні матеріали. Веде картотеку позаштатних авторів.