Категорія - Професіонали |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Кореспондент спеціальний періодичного видання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового, культурного життя в Україні та за кордоном; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі журналістики; граматику й стилістику мови; основи літературного редагування; етику ділового спілкування; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; основи авторського права й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує спеціальні завдання редакції періодичного видання. Готує найвідповідальніші оперативні, публіцистичні, документальні та художні матеріали з питань внутрішнього й міжнародного життя. Виїздить на місця для висвітлення подій в країні й за кордоном. Відстежує громадсько-політичні події, новини в галузі науки, техніки, культури, мистецтва. Здійснює розроблення важливих актуальних тем, що не ввійшли до плану робіт власних кореспондентів, проводить оперативні журналістські розслідування за найбільш важливими листами дописувачів. Розробляє концепцію висвітлення матеріалу за своєю тематикою, опубліковує власні матеріали у періодичному виданні. Працює з авторами, консультує їх щодо структури та змісту написання статей. Редагує матеріали авторів, відповідає за достовірність інформації. Забезпечує літературний і професійний рівень підготовленого до опублікування матеріалу, додержання етики й норм громадської моралі. Здійснює постійний зв'язок з органами державного та господарського управління, місцевого самоврядування, зарубіжними організаціями та творчими спілками. Опрацьовує читацьку кореспонденцію, готує матеріали для відповіді авторам листів. Постійно підвищує свій інтелектуальний та професійний рівень.