Інструкція для посади "Кореспондент спеціальний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кореспондент спеціальний" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство з питань політики та інформації;
      - постанови, розпорядження, накази та інші нормативні матеріали органів вищого рівня, що регламентують діяльність телебачення (радіомовлення);
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан та перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації телебачення (радіомовлення);
      - технічні засоби та технологію створення теле-, радіопрограм;
      - методи роботи в кадрі перед мікрофоном;
      - основи техніки мовлення;
      - літературне редагування;
      - основи авторського і трудового законодавства;
      - порядок укладання та виконання авторських договорів;
      - основи економіки, організації праці;
      - галузеві нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Кореспондент спеціальний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кореспондент спеціальний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кореспондент спеціальний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кореспондент спеціальний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує найвідповідальніші оперативні, публіцистичні, документальні та художні матеріали, телевізійні програми та радіопрограми з питань внутрішнього й міжнародного життя.

2.2. Виїздить на місця для висвітлення подій в країні і за кордоном, виступає в програмах (передачах) з власними матеріалами.

2.3. Бере участь у теле-, радіопрограмах (передачах), що транслюються в прямому ефірі.

2.4. Розробляє концепцію мовлення за своєю тематикою, бере участь у розробленні перспективних та поточних планів мовлення.

2.5. Формує, розширює й поновлює авторський актив.

2.6. У процесі роботи з авторами надає їм допомогу в оволодінні специфікою телебачення (радіомовлення), консультує їх з питань структури та змісту матеріалу, складу учасників програми.

2.7. Редагує матеріали авторів, забезпечує достовірність наведених фактичних даних.

2.8. Оформляє документацію з укладання договорів з авторами.

2.9. Організовує виступи учасників програм (передач).

2.10. Здійснює постійний зв'язок з органами державного та господарського управління, місцевого самоврядування, зарубіжними організаціями та творчими спілками, центральними та місцевими організаціями телебачення (радіомовлення).

2.11. Організовує зворотний зв'язок з телевізійною (радіо) аудиторією за закріпленими рубриками та циклами програм, працює з листами телеглядачів (радіослухачів), використовує їх під час створення програм; готує матеріали для відповіді авторам листів.

2.12. Оформляє мікрофонні матеріали.

2.13. Веде картотеку позаштатних авторів.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кореспондент спеціальний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кореспондент спеціальний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кореспондент спеціальний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кореспондент спеціальний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кореспондент спеціальний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кореспондент спеціальний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кореспондент спеціальний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кореспондент спеціальний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кореспондент спеціальний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кореспондент спеціальний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кореспондент спеціальний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кореспондент спеціальний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кореспондент спеціальний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кореспондент спеціальний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кореспондент спеціальний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кореспондент спеціальний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.