Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Начальник перевантажувального комплексу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією старшого диспетчера або старшого стивідора терміналу: для спеціаліста - не менше 4 років, бакалавра - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, положення, нормативні та інші керівні документи з господарської та виробничо-технічної діяльності перевантажувального комплексу; структуру порту й основні його функції з обслуговування суден; систему управління портом; технологію виконання перевантажувальних робіт; технічні характеристики, конструктивні особливості та режим роботи перевантажувальної техніки; методи розрахунку стоянкового часу суден; чинні положення про порядок перевалювання й транспортно-експедиторського оброблення експортних та імпортних вантажів; правила технічної експлуатації перевантажувальних машин морських портів; Правила морського перевезення небезпечних вантажів (МОПОГ); правила охорони праці в морських портах; чинні нормативні документи щодо охорони природного навколишнього середовища; техніко-економічне й виробниче планування; чинні положення з оплати праці та форми матеріального стимулювання; економіку; організацію праці й управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює адміністративне-технічне керівництво виробничою діяльністю всіх ланок перевантажувального комплексу щодо основних функціональних напрямів. Контролює оперативну діяльність механізації, складської частини та бригад, що зайняті на допоміжних та господарських роботах. Забезпечує оброблення всіх транспортних засобів згідно з нормативними строками планів, графіків. Здійснює контроль за правильністю складування й виконання змінно-добового плану комплексу. Контролює дотримання технології перевантажувальних робіт. Здійснює контроль за роботою стивідорської групи, своєчасним здаванням документів до розрахункової групи головної диспетчерської порту. Веде перевірку актів обліку стоянкового часу суден. Організовує й контролює роботу диспетчерської служби комплексу. Особисто керує роботами під час перероблення особливо небезпечних вантажів. Забезпечує підготовку причалів, складської площі, устаткування та інструменту до перевантаження небезпечних і шкідливих для здоров'я людей вантажів. Організовує й забезпечує безпечне виконання робіт на всіх ділянках і робочих місцях комплексу. Керує розробленням і забезпечує впровадження заходів, спрямованих на дострокове виконання перевантажувальних робіт. Постійно веде аналіз оброблення транспортних засобів із виявленням конкретних причин простоювання, вживає заходів щодо їх усунення, а також усунення причин, що можуть привести до нещасних випадків і професійних захворювань. Забезпечує робочі місця й виробничі дільниці інструкціями з охорони праці, знаками безпеки, огородженнями та попереджувальними написами. Стежить за своєчасним видаванням працівникам спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту згідно із чинними нормами. Забезпечує розроблення маршрутів руху технологічних засобів і автотранспорту відповідно до затвердженої схеми руху внутрішнього транспорту. Організовує розслідування нещасних випадків, аварій, пошкодження транспортних засобів. Вживає заходів щодо захисту природного навколишнього середовища. Організовує роботу з розвита господарського розрахунку, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати та матеріального стимулювання, узагальнення та поширенню передових прийомів і методів праці. Організовує планування, облік і складання встановленої звітності господарської та виробниче діяльності перевантажувального комплексу. Здійснює добір робітників і службовців, їх розстановку та доцільне використання. Контролює дотримання працівниками технологічної та трудової дисципліни, правил охорони праці і протипожежного захисту.