Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник партії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією в галузі організації та технології перевантажувальних робіт - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази та інші керівні, нормативні та методичні матеріали з питань розроблення і оформлення документації з технології, організації праці та управління на перевантажувальних роботах у річкових портах; виробничі потужності та спеціалізацію портів і причалів, перспективи їх розвитку; технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи перевантажувального устаткування, правила його експлуатації; положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення й оформлення технічної документації; вимоги наукової організації праці під час проектування технологічних процесів; методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки та технології, організації праці, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технології перевантажувальних робіт; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; норми та нормативи часу на перевантажувальні роботи.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу щодо впровадження у портах прогресивних економічно обґрунтованих технологічних процесів та режимів на перевантажувальних роботах, спрямованих на скорочення часу оброблення рухомого складу, покращання якості та безпеки вантажних робіт, прискорення темпів зростання продуктивності праці. Контролює виконання затвердженої технології на виконання перевантажувальних робіт у пароплавстві (судноплавній компанії). Здійснює керівництво щодо вивчення, узагальнення та впровадження у виробництво передових методів праці, нової техніки, прогресивної технології, розроблення показників з нової техніки та контролює їх виконання. Аналізує наслідки оброблення флоту та розповсюджує кращі досягнення серед колективів портів та причалів клієнтури. Надає допомогу та здійснює контроль за правильністю складання технологічних карт, повнотою охоплення технологічною документацією всієї номенклатури вантажів, що перевантажуються, виконанням технічних умов навантаження, розвантаження та розміщення на суднах вантажів; аналізує виконання норм завантаження суден та дає пропозиції щодо їх удосконалення. Здійснює оперативний облік та аналіз досягнень запланованих перепускних спроможностей причалів портів, бере участь у розробленні організаційно-технічних засобів, спрямованих на прискорення оброблення флоту та розвиток портового господарства. Здійснює керівництво розробленням і контролює виконання заходів, що забезпечують збереження залізничних вагонів під час їх оброблення. Контролює виконання правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Керує працівниками партії.