Категорія - Керівники |  Галузь - Професіі працівників МНС України
Інструкція для посади "Начальник пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи на керівних посадах в аварійно-рятувальних формуваннях - не менше 3 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі акти України, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші керівні документи, що регламентують діяльність з питань забезпечення організації управління під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; норми матеріально-технічного забезпечення; правила зберігання та списання засобів та матеріальних цінностей, що використовуються для забезпечення роботи ППУ; правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує постійну готовність пересувного пункту управління ліквідацією надзвичайних ситуацій (далі - ППУ) до дій за призначенням. Організовує матеріально-технічне забезпечення основних робочих груп штабу ліквідації надзвичайних ситуацій та робочих груп штабу ліквідації надзвичайних ситуацій. Аналізує та подає пропозиції щодо підвищення ефективності (оптимізації) роботи пункту. Проводить моделювання розвитку надзвичайної ситуації на робочих місцях та визначає можливі напрями її ліквідації. Забезпечує життєдіяльність особового складу, що залучається до роботи на ППУ. Здійснює оперативну взаємодію з іншими службами (організаціями) щодо забезпечення ліквідації надзвичайної ситуації. Проводить тренування з особовим складом з розгортання ППУ. Забезпечує надійне зберігання та підтримання в робочому стані оргтехніки, засобів зв'язку, радіаційного та хімічного захисту тощо.