Інструкція для посади "Начальник перевантажувального комплексу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник перевантажувального комплексу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією старшого диспетчера або старшого стивідора терміналу: для спеціаліста - не менше 4 років, бакалавра - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, положення, нормативні та інші керівні документи з господарської та виробничо-технічної діяльності перевантажувального комплексу;
      - структуру порту й основні його функції з обслуговування суден;
      - систему управління портом;
      - технологію виконання перевантажувальних робіт;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості та режим роботи перевантажувальної техніки;
      - методи розрахунку стоянкового часу суден;
      - чинні положення про порядок перевалювання й транспортно-експедиторського оброблення експортних та імпортних вантажів;
      - правила технічної експлуатації перевантажувальних машин морських портів;
      - Правила морського перевезення небезпечних вантажів (МОПОГ);
      - правила охорони праці в морських портах;
      - чинні нормативні документи щодо охорони природного навколишнього середовища;
      - техніко-економічне й виробниче планування;
      - чинні положення з оплати праці та форми матеріального стимулювання;
      - економіку;
      - організацію праці й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник перевантажувального комплексу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник перевантажувального комплексу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник перевантажувального комплексу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник перевантажувального комплексу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює адміністративне-технічне керівництво виробничою діяльністю всіх ланок перевантажувального комплексу щодо основних функціональних напрямів.

2.2. Контролює оперативну діяльність механізації, складської частини та бригад, що зайняті на допоміжних та господарських роботах.

2.3. Забезпечує оброблення всіх транспортних засобів згідно з нормативними строками планів, графіків.

2.4. Здійснює контроль за правильністю складування й виконання змінно-добового плану комплексу.

2.5. Контролює дотримання технології перевантажувальних робіт.

2.6. Здійснює контроль за роботою стивідорської групи, своєчасним здаванням документів до розрахункової групи головної диспетчерської порту.

2.7. Веде перевірку актів обліку стоянкового часу суден.

2.8. Організовує й контролює роботу диспетчерської служби комплексу.

2.9. Особисто керує роботами під час перероблення особливо небезпечних вантажів.

2.10. Забезпечує підготовку причалів, складської площі, устаткування та інструменту до перевантаження небезпечних і шкідливих для здоров'я людей вантажів.

2.11. Організовує й забезпечує безпечне виконання робіт на всіх ділянках і робочих місцях комплексу.

2.12. Керує розробленням і забезпечує впровадження заходів, спрямованих на дострокове виконання перевантажувальних робіт.

2.13. Постійно веде аналіз оброблення транспортних засобів із виявленням конкретних причин простоювання, вживає заходів щодо їх усунення, а також усунення причин, що можуть привести до нещасних випадків і професійних захворювань.

2.14. Забезпечує робочі місця й виробничі дільниці інструкціями з охорони праці, знаками безпеки, огородженнями та попереджувальними написами.

2.15. Стежить за своєчасним видаванням працівникам спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту згідно із чинними нормами.

2.16. Забезпечує розроблення маршрутів руху технологічних засобів і автотранспорту відповідно до затвердженої схеми руху внутрішнього транспорту.

2.17. Організовує розслідування нещасних випадків, аварій, пошкодження транспортних засобів.

2.18. Вживає заходів щодо захисту природного навколишнього середовища.

2.19. Організовує роботу з розвита господарського розрахунку, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати та матеріального стимулювання, узагальнення та поширенню передових прийомів і методів праці.

2.20. Організовує планування, облік і складання встановленої звітності господарської та виробниче діяльності перевантажувального комплексу.

2.21. Здійснює добір робітників і службовців, їх розстановку та доцільне використання.

2.22. Контролює дотримання працівниками технологічної та трудової дисципліни, правил охорони праці і протипожежного захисту.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник перевантажувального комплексу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник перевантажувального комплексу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник перевантажувального комплексу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник перевантажувального комплексу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник перевантажувального комплексу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник перевантажувального комплексу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник перевантажувального комплексу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник перевантажувального комплексу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник перевантажувального комплексу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник перевантажувального комплексу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник перевантажувального комплексу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник перевантажувального комплексу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник перевантажувального комплексу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник перевантажувального комплексу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник перевантажувального комплексу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник перевантажувального комплексу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.