Категорія - Робітники |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Прийомоздавальник вантажу та багажу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: інструкції з організації та виконання робіт прийомоздавання вантажу та багажу; правила і технічні умови зберігання, навантаження, розвантаження і кріплення вантажів на автотранспортних засобах; інструкцію про порядок зважування вантажів; порядок обліку і звітності; правила охорони праці і пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботи з приймання, зважування, сортування, навантаження, перевантаження, розвантаження, зберігання і видачі вантажів і багажу, що перевозяться автомобільним транспортом. Перевіряє правильність розміщення і кріплення вантажів на відкритих автотранспортних засобах. Контролює недопущення розташування вантажу за межі допустимого габариту навантаження. Веде відповідний облік та звітність. Здійснює контроль за дотриманням вимог охорони праці і ефективним використання вантажно-розвантажувальних механізмів. Організовує правильне розміщення вантажів на автотранспортних засобах, складах, контейнерних майданчиках з метою забезпечення їхнього зберігання і раціонального використання складської площі. Вживає заходів щодо скорочення термінів простою автотранспортних засобів під час навантаження і розвантаження вантажів.