Інструкція для посади "Прийомоздавальник вантажу та багажу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Прийомоздавальник вантажу та багажу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - інструкції з організації та виконання робіт прийомоздавання вантажу та багажу;
      - правила і технічні умови зберігання, навантаження, розвантаження і кріплення вантажів на автотранспортних засобах;
      - інструкцію про порядок зважування вантажів;
      - порядок обліку і звітності;
      - правила охорони праці і пожежної безпеки.

1.4. Прийомоздавальник вантажу та багажу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Прийомоздавальник вантажу та багажу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Прийомоздавальник вантажу та багажу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Прийомоздавальник вантажу та багажу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботи з приймання, зважування, сортування, навантаження, перевантаження, розвантаження, зберігання і видачі вантажів і багажу, що перевозяться автомобільним транспортом.

2.2. Перевіряє правильність розміщення і кріплення вантажів на відкритих автотранспортних засобах.

2.3. Контролює недопущення розташування вантажу за межі допустимого габариту навантаження.

2.4. Веде відповідний облік та звітність.

2.5. Здійснює контроль за дотриманням вимог охорони праці і ефективним використання вантажно-розвантажувальних механізмів.

2.6. Організовує правильне розміщення вантажів на автотранспортних засобах, складах, контейнерних майданчиках з метою забезпечення їхнього зберігання і раціонального використання складської площі.

2.7. Вживає заходів щодо скорочення термінів простою автотранспортних засобів під час навантаження і розвантаження вантажів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Прийомоздавальник вантажу та багажу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Прийомоздавальник вантажу та багажу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Прийомоздавальник вантажу та багажу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Прийомоздавальник вантажу та багажу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Прийомоздавальник вантажу та багажу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Прийомоздавальник вантажу та багажу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Прийомоздавальник вантажу та багажу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Прийомоздавальник вантажу та багажу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Прийомоздавальник вантажу та багажу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Прийомоздавальник вантажу та багажу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Прийомоздавальник вантажу та багажу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Прийомоздавальник вантажу та багажу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Прийомоздавальник вантажу та багажу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Прийомоздавальник вантажу та багажу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Прийомоздавальник вантажу та багажу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Прийомоздавальник вантажу та багажу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.