Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Приймальник-здавальник харчової продукції 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією приймальника-здавальника харчової продукції 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основні властивості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції, тари та їх призначення; режими зберігання і товарне сусідство; правила оформлення документації на приймання і видавання; державні стандарти і технічні умови; схему трубопроводів, розташування запірної та регулюючої арматури і правила користування нею; будову насосів, контрольно-вимірювальних приладів; правила ведення обліку і оформлення документів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде приймання від постачальників сировини, тари; видає одержувачам, у торговельну мережу, збутові бази напівфабрикати, матеріали, готову продукцію. Транспортує, зберігає сировину, матеріали, готову продукцію, тару. Перевіряє їх відповідність до державних стандартів, технічних умов, супровідних документів. Перевіряє органолептично або за даними лабораторного аналізу якість сировини, напівфабрикатів, матеріалів, готової продукції, тари, посуду; міцність, густину, помутніння, побуріння, скисання, тягучість, наявність запаху, осадку; герметичність закупорки. Відбраковує нестандартні. Спостерігає за розвантаженням або перекачуванням, зливанням, наливанням місткостей залізничного, водного, автомобільного транспорту. Включає насоси. Контролює повноту наповнення, дату вироблення. Забезпечує параметри режиму зберігання продуктів. Зачищує продукти і передає зачистки на утилізацію. Веде облік сировини, напівфабрикатів, матеріалів, готової продукції. Складає заявки і вимоги на продукцію, акти на бій, брак, некондиційність. Веде відповідну звітність.

Спеціалізація
У разі відпусканні готової продукції в торговельну мережу через програмні транспортери.