Категорія - Фахівці |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Організатор із збуту видавничої продукції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Організатор із збуту видавничої продукції I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією організатора із збуту видавничої продукції II категорії - не менше 1 року. Організатор із збуту видавничої продукції II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією організатора із збуту видавничої продукції - не менше 2 років. Організатор із збуту видавничої продукції: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: нормативно-правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали, що регламентують організацію рекламування та збуту друкованої продукції; законодавство про рекламу; основи психології; способи і методи рекламування видавничої продукції; основи редакційно-видавничого процесу, бухгалтерського та податкового обліку, діловодства, організації праці й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи зі збуту видавничої продукції. Вивчає попит на видання, підготовляє інформацію для укладення угод з книгорозповсюджувальними організаціями, приватними особами. Забезпечує належне оформлення укладених договорів, стежить за їх виконанням. Контролює залишки готової продукції на складах, повідомляє керівництво про необхідність додрукування тиражів. Обліковує наявність не проданої продукції у книготорговельній мережі, готує і подає керівництву пропозиції щодо її збуту. Вивчає попит на продукцію інших видавництв, надає інформацію про потребу в окремих виданнях. Бере участь у книжкових ярмарках, виїзній торгівлі. Використовує вітчизняний та світовий досвід з продажу друкованої продукції. Відповідає за своєчасне вивезення продукції з поліграфічних підприємств, контролює рух готової продукції на складах видавництва. Бере участь у переоцінюванні, переобліку, виявленні нестач продукції, оформленні документів під час транспортування і продажу видань. Забезпечує збереження матеріальних і грошових цінностей. Контролює подання супровідних документів з реалізації до планово-фінансової служби видавництва. Дбає про раціональне використання транспорту для відвантаження готової продукції, удосконалення вантажно-розвантажувальних робіт.