Інструкція для посади "Організатор із збуту видавничої продукції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Організатор із збуту видавничої продукції" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - організатор із збуту видавничої продукції I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією організатора із збуту видавничої продукції II категорії - не менше 1 року. Організатор із збуту видавничої продукції II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією організатора із збуту видавничої продукції - не менше 2 років. Організатор із збуту видавничої продукції: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали, що регламентують організацію рекламування та збуту друкованої продукції;
      - законодавство про рекламу;
      - основи психології;
      - способи і методи рекламування видавничої продукції;
      - основи редакційно-видавничого процесу, бухгалтерського та податкового обліку, діловодства, організації праці й трудового законодавства.

1.4. Організатор із збуту видавничої продукції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Організатор із збуту видавничої продукції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Організатор із збуту видавничої продукції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Організатор із збуту видавничої продукції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи зі збуту видавничої продукції.

2.2. Вивчає попит на видання, підготовляє інформацію для укладення угод з книгорозповсюджувальними організаціями, приватними особами.

2.3. Забезпечує належне оформлення укладених договорів, стежить за їх виконанням.

2.4. Контролює залишки готової продукції на складах, повідомляє керівництво про необхідність додрукування тиражів.

2.5. Обліковує наявність не проданої продукції у книготорговельній мережі, готує і подає керівництву пропозиції щодо її збуту.

2.6. Вивчає попит на продукцію інших видавництв, надає інформацію про потребу в окремих виданнях.

2.7. Бере участь у книжкових ярмарках, виїзній торгівлі.

2.8. Використовує вітчизняний та світовий досвід з продажу друкованої продукції.

2.9. Відповідає за своєчасне вивезення продукції з поліграфічних підприємств, контролює рух готової продукції на складах видавництва.

2.10. Бере участь у переоцінюванні, переобліку, виявленні нестач продукції, оформленні документів під час транспортування і продажу видань.

2.11. Забезпечує збереження матеріальних і грошових цінностей.

2.12. Контролює подання супровідних документів з реалізації до планово-фінансової служби видавництва.

2.13. Дбає про раціональне використання транспорту для відвантаження готової продукції, удосконалення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Організатор із збуту видавничої продукції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Організатор із збуту видавничої продукції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Організатор із збуту видавничої продукції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Організатор із збуту видавничої продукції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Організатор із збуту видавничої продукції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Організатор із збуту видавничої продукції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Організатор із збуту видавничої продукції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Організатор із збуту видавничої продукції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Організатор із збуту видавничої продукції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Організатор із збуту видавничої продукції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Організатор із збуту видавничої продукції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Організатор із збуту видавничої продукції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Організатор із збуту видавничої продукції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Організатор із збуту видавничої продукції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Організатор із збуту видавничої продукції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Організатор із збуту видавничої продукції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.