Категорія - Фахівці |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Відповідальний секретар редакції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням у видавництві - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, нормативні матеріали, що регламентують діяльність у галузі книговидання; основи редакційно-видавничого процесу й поліграфічного виробництва; вимоги до авторських оригіналів; порядок підготовлення видавничих оригіналів до здавання у виробництво й випуску видань у світ; діловодство; загальновживані позначення, одиниці виміру, скорочення, коректурні знаки; порядок укладення договорів, угод і розрахунків за ними; основи авторського права й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Відповідає за правильність оформлення, комплектність документів, які зберігаються у справі на кожне видання. Упорядковує картотеку оперативного обліку руху рукописів, виробничу документацію. Контролює виконання договорів з позаштатними творчими працівниками, за розпорядженням керівництва оформляє довідки для подання до планово-фінансової служби видавництва на оплату їх праці. Обліковує подані рукописи, сигнальні примірники. Відповідає за своєчасне одержання авторами авторських примірників. Здійснює попередній підрахунок обсягу рукопису; перевіряє технічну відповідність оригіналу умовам договору, чинним нормативним документам. Реєструє в журналі дату одержання рукопису від автора. Передає відредагований рукопис і прочитані редактором коректури до інших відділів видавництва, авторам, рецензентам тощо, записує про це в редакційній картотеці. Працює з листами читачів.