Категорія - Професіонали |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Технолог-видавець", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний технолог-видавець: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією технолога-видавця I категорії - не менше 2 років. Технолог-видавець I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією технолога-видавця II категорії - не менше 2 років. Технолог-видавець II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією технолога-видавця - не менше 1 року. Технолог-видавець: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері, поліграфічному виробництві, книжковій торгівлі; передовий вітчизняний та світовий досвід з випуску й розповсюдження друкованих та електронних видань; технологію редакційно-видавничих та поліграфічних процесів, можливості різних технологій відтворення інформації, редакційне й поліграфічне устаткування; методи технічного й художнього редагування друкованих та електронних видань; видавничо-поліграфічні системи відтворення інформації на папері, текстові й графічні редактори для настільних видавничих систем; способи занесення інформації до настільних видавничих систем і методи її опрацювання; технічні засоби запису інформації на оптичні, магнітні та інші носії; правила підготовлення видавничих оригіналів та випуску видань; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; основи авторського права й трудового законодавства; порядок укладення і виконання договорів; основи економіки, управління, організації виробництва й праці; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу з випуску друкованих та електронних видань у сфері малого бізнесу. Вивчає первинну інформацію, оцінює новизну й актуальність матеріалів, групує і впорядковує їх за тематикою та категоріями користувачів. Погоджує з авторами й власниками інформації можливість її публікування. Бере участь в укладенні договорів з авторами та контролює виконання договірних зобов'язань. Розраховує величину авторського гонорару, встановлює тираж та визначає вартість видання. Проектує структуру видань, розробляє параметри технічного й художнього оформлення, складає технологічні специфікації. Для друкованих видань виконує техніко-економічне обґрунтування різних технологічних схем виготовлення і вибирає оптимальну, для електронних - визначає провайдера для зберігання видань, захисту від несанкціонованого втручання, вид носія інформації, формат запису, програмне забезпечення. Розраховує потребу в основних і допоміжних матеріалах. Визначає терміни виготовлення видань, складає графіки виконання технологічних операцій, контролює їх дотримання. Організовує роботу з технічного редагування і художнього оформлення видань, перевіряє якість поліграфічного виконання. Переглядає і візує сигнальні примірники.