Категорія - Професіонали |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу в галузі тваринництва; біологічні особливості різних видів сільськогосподарських тварин, основні закони успадкування господарсько корисних ознак, походження, закономірності онтогенезу, методи трансплантації ембріонів, генної та клітинної інженерії, біоковерсні та комп'ютерні технології, вітчизняні та світові досягнення в аграрному виробництві, галузях тваринництва та можливості їх адаптації до умов ведення вітчизняного сільського господарства; психологічні особливості індивідуума і трудового колективу; основи профілактики хвороб і отруєнь сільськогосподарських тварин; методи біологічних досліджень продукції тваринництва та їх упровадження у сучасне виробництво; світовий досвід застосування нових біотехнологій у тваринництві; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Досліджує і впроваджує в практику виробництва та переробки тваринницької продукції новітні безвідходні технології. Забезпечує експлуатацію існуючих і проектує нові сучасні ферми, тваринницькі і переробні об'єкти, упроваджує автоматизовані технології у тваринництво. Вивчає передовий вітчизняний та світовий досвід з технології виробництва тваринницької продукції, розробляє і ініціює реалізацію заходів щодо підвищення ефективності виробництва. Проводить патентні дослідження і розраховує показники технічного рівня проектованих тваринницьких об'єктів і технології. Вивчає сучасні методи проведення експериментальних досліджень з різних напрямів у галузі тваринництва, проводить дослідницьку роботу, спрямовану на упровадження нових технологічних процесів у виробництво, удосконалення технології. Прогнозує методи одержання екологічно безпечної, конкурентоспроможної на внутрішньому і світовому ринках продукції тваринництва. Вивчає можливості наявного поголів'я, здійснює його переформування у відповідності до потреб ринку, визначає короткострокові і довгострокові прогнози стосовно попиту ринку. Розробляє науково обґрунтовані рекомендації щодо технологічного і технічного переоснащення галузі, напрямів селекції. Забезпечує упровадження в практику тваринництва сучасних методів реалізації генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин і нових біотехнологій. Застосовує новітні методики у створенні нових порід, гібридів і кросів тварин. Бере участь у розробленні концептуальних напрямів розвитку конкурентоспроможного племінного тваринництва, у підготовці загальнодержавних програм селекції, забезпечує реалізацію цих програм, організовує перепідготовку фахівців-технологів, бере участь у виставках, конкурсах, ярмарках та аукціонах племінних ресурсів. Бере участь у розробленні патентних та ліцензійних паспортів, замовлень на технологічне устаткування, заявок на винаходи. Під час підготовки і прийняття проектних рішень прогнозує вплив виробництва продукції тваринництва на довкілля і враховує його можливі наслідки на здоров'я людини і тварин. Дотримується правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища. Використовує ЕОМ, персональні комп'ютери, що поліпшують управління технологічними і селекційними процесами, швидко і оперативно забезпечують менеджмент у тваринництві.