Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера з неруйнівного контролю I рівня кваліфікації - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: визначення понять якості та контролю якості; особливості застосування методів НК; основи технології виготовлення об'єктів контролю; основи технології контролю конкретних об'єктів певним методом НК; будову і правила експлуатації апаратури та витратних матеріалів для певного методу НК; основні неполадки дефектоскопічної апаратури і способи їх усунення; способи та прийоми вимірювання параметрів, вимірювані характеристики та ознаки дефектів; правила інтерпретації результатів контролювання; порядок оформлення остаточних результатів контролювання; ведення документації з НК; основи керівництва і нагляду за контролерами з НК.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль об'єктів (продукції) із застосуванням певного методу та апаратури для неруйнівного контролю (НК) і робить висновок про їх якість. Готує технологічні карти контролю конкретних об'єктів (продукції, виробів) згідно з чинними нормативними документами (НД). Налагоджує апаратуру на задані параметри. Виконує контрольні операції, робить остаточні висновки про якість проконтрольованих об'єктів (продукції). Перевіряє результати контролювання і робить остаточні висновки про якість об'єктів (продукції), яка контролювалася контролерами з НК I рівня кваліфікації. Маркує (ставить маркери) на проконтрольовані об'єкти (продукції). Керує, наглядає за роботою, провадить інспекційні перевірки об'єктів (продукції), які контролювалися контролерами з НК I рівня кваліфікації. Бере участь у підготовці та атестації контролерів з НК.

Спеціалізація
Контролер з неруйнівного контролю (радіаційний метод контролю - PK/RT) II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) радіаційним методом і робить висновок про їх якість. Контролер з неруйнівного контролю (ультразвуковий метод контролю - УК/UT), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) ультразвуковим методом і робить висновок про їх якість. Контролер з неруйнівного контролю (вихрострумовий метод контролю - ВК/ЕТ); II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) вихрострумовим методом і робить висновок про їх якість. Контролер з неруйнівного контролю (магнітний метод контролю - МК/МТ), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) магнітним методом і робить висновок про їх якість. Контролер з неруйнівного контролю (візуально-оптичний метод контролю - BO/VT), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) візуально-оптичним методом і робить висновок про їх якість. Контролер з неруйнівного контролю (капілярний метод контролю - КК/РТ), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) капілярним методом і робить висновок про їх якість. Контролер з неруйнівного контролю (радіографічний метод контролю - РГК/RGT), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) радіографічним методом і робить висновок про їх якість. Контролер з неруйнівного контролю (радіохвильовий метод контролю - PXK/RWT), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) радіохвильовим методом і робить висновок про їх якість. Контролер з неруйнівного контролю (метод контролю герметичності ГК/LT), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) методом герметичності і робить висновок про їх якість. Контролер з неруйнівного контролю (тепловий метод контролю ТК/WT), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) тепловим методом і робить висновок про їх якість. Контролер з неруйнівного контролю (метод контролю акустичної емісії - АЕК/АЕТ), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) методом акустичної емісії і робить висновок про їх якість.

Приклади робіт
Литво; поковки, прокат, листи; зварювання та наплавки; труби; металовироби та напівфабрикати - контролювання за вимогами галузевої НД і специфікою виробничого сектору поверхні та інших параметрів об'єктів (продукції) з оцінюванням їх якості відповідно до особливостей застосування конкретного методу НК.