Інструкція для посади "Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера з неруйнівного контролю I рівня кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - визначення понять якості та контролю якості;
      - особливості застосування методів НК;
      - основи технології виготовлення об'єктів контролю;
      - основи технології контролю конкретних об'єктів певним методом НК;
      - будову і правила експлуатації апаратури та витратних матеріалів для певного методу НК;
      - основні неполадки дефектоскопічної апаратури і способи їх усунення;
      - способи та прийоми вимірювання параметрів, вимірювані характеристики та ознаки дефектів;
      - правила інтерпретації результатів контролювання;
      - порядок оформлення остаточних результатів контролювання;
      - ведення документації з НК;
      - основи керівництва і нагляду за контролерами з НК.

1.4. Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль об'єктів (продукції) із застосуванням певного методу та апаратури для неруйнівного контролю (НК) і робить висновок про їх якість.

2.2. Готує технологічні карти контролю конкретних об'єктів (продукції, виробів) згідно з чинними нормативними документами (НД).

2.3. Налагоджує апаратуру на задані параметри.

2.4. Виконує контрольні операції, робить остаточні висновки про якість проконтрольованих об'єктів (продукції).

2.5. Перевіряє результати контролювання і робить остаточні висновки про якість об'єктів (продукції), яка контролювалася контролерами з НК I рівня кваліфікації.

2.6. Маркує (ставить маркери) на проконтрольовані об'єкти (продукції).

2.7. Керує, наглядає за роботою, провадить інспекційні перевірки об'єктів (продукції), які контролювалися контролерами з НК I рівня кваліфікації.

2.8. Бере участь у підготовці та атестації контролерів з НК.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер з неруйнівного контролю II-го рівня кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Контролер з неруйнівного контролю (радіаційний метод контролю - PK/RT) II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) радіаційним методом і робить висновок про їх якість.

5.2. Контролер з неруйнівного контролю (ультразвуковий метод контролю - УК/UT), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) ультразвуковим методом і робить висновок про їх якість.

5.3. Контролер з неруйнівного контролю (вихрострумовий метод контролю - ВК/ЕТ); II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) вихрострумовим методом і робить висновок про їх якість.

5.4. Контролер з неруйнівного контролю (магнітний метод контролю - МК/МТ), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) магнітним методом і робить висновок про їх якість.

5.5. Контролер з неруйнівного контролю (візуально-оптичний метод контролю - BO/VT), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) візуально-оптичним методом і робить висновок про їх якість.

5.6. Контролер з неруйнівного контролю (капілярний метод контролю - КК/РТ), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) капілярним методом і робить висновок про їх якість.

5.7. Контролер з неруйнівного контролю (радіографічний метод контролю - РГК/RGT), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) радіографічним методом і робить висновок про їх якість.

5.8. Контролер з неруйнівного контролю (радіохвильовий метод контролю - PXK/RWT), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) радіохвильовим методом і робить висновок про їх якість.

5.9. Контролер з неруйнівного контролю (метод контролю герметичності ГК/LT), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) методом герметичності і робить висновок про їх якість.

5.10. Контролер з неруйнівного контролю (тепловий метод контролю ТК/WT), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) тепловим методом і робить висновок про їх якість.

5.11. Контролер з неруйнівного контролю (метод контролю акустичної емісії - АЕК/АЕТ), II рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) методом акустичної емісії і робить висновок про їх якість.

6. Приклади робіт

6.1. Литво; поковки, прокат, листи; зварювання та наплавки; труби; металовироби та напівфабрикати - контролювання за вимогами галузевої НД і специфікою виробничого сектору поверхні та інших параметрів об'єктів (продукції) з оцінюванням їх якості відповідно до особливостей застосування конкретного методу НК.