Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Контролер з термооброблення 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: технічні умови та державні стандарти на приймання простих деталей, поковок та інструменту зі сталі різних марок після термооброблення; основні види та режими термічного оброблення виробів і інструменту зі сталі різних марок; призначення та умови застосування простих та середньої складності контрольно-вимірювальних приладів та інструментів та способи перевірки за їх допомогою; класифікацію та види браку на основних операціях; властивості основних марок сталі; порядок маркування прийнятих та забракованих деталей; порядок заповнення та оформлення документів на прийняті та забраковані деталі; основні відомості про допуски і посадки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Контролює та приймає прості деталі, інструмент та поковки з вуглецевої та легованої сталі та кольорових металів після всіх видів термооброблення з перевіркою геометричних розмірів та ступеня деформації за кресленнями та технічними умовами. Перевіряє твердість виробів на приладах Бринелля, Роквелла і Шора. Перевіряє додержання установлених режимів термооброблення на дільниці, яку обслуговує, за допомогою контрольно-вимірювальних приладів. Визначає твердість деталей тарованим напилком. Відбирає зразки для аналізу.

Приклади робіт
Контроль і приймання: Валики, борідки, болти, гайки, шайби. Інструмент вимірювальний. Мітчики, розгортки, зенкери, плашки, різці. Шпильки, штифти, пробки.