Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Контролер з неруйнівного контролю I-го рівня кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи з неруйнівного контролю - не менше 0,5 року.

Знає та застосовує у діяльності: типи дефектів, які підлягають виявленню, та можливі зони їх утворення у конкретних об'єктах контролю, принцип дії та основи знань про метод НК; принцип роботи, органи керування, порядок перевірки на справність та налагодження апаратури для НК; основні положення методики (технології) та НД з НК конкретних об'єктів; фактори, які впливають на достовірність виявлення дефектів; порядок оформлення результатів контролю відповідно до вимог НД; правила охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль об'єктів (продукції) із застосуванням певного методу та апаратури для неруйнівного контролю (НК) без права робити висновки про їх якість. Відповідно до нормативної документації (НД) на технологію НК перевіряє на справність, налагоджує та приводить у готовність до роботи засоби контролю. Готує об'єкти (перевіряє поверхні зон сканування, розмітки тощо). Позначає на об'єктах (продукції) та у відповідній документації описує зони, де передбачається наявність дефектів. Виконує контрольні операції. Фіксує параметри контролю, схеми монтування установки, прив'язки джерел інформації до об'єктів контролю (схеми викладок рентгенівської плівки, схеми монтування конструкції автоматичного сканера, масштаб та інші дані). Виявляє та ідентифікує дефекти, вимірює їх параметри. Аналізує види дефектів, типізує їх. Готує документацію для остаточного висновку про якість об'єктів (продукції) для контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Спеціалізація
Контролер з неруйнівного контролю (радіаційний метод контролю - РК/КТ), I рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) радіаційним методом без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації. Контролер з неруйнівного контролю (ультразвуковий метод контролю - УК/UT), I рівень кваліфікації – здійснює контроль об'єктів (продукції) ультразвуковим методом без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації. Контролер з неруйнівного контролю (вихрострумовий метод контролю - ВК/ЕТ), I рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) вихрострумовим методом без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації. Контролер з неруйнівного контролю (магнітний метод контролю - МК/МТ) I рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) магнітним методом без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації. Контролер з неруйнівного контролю (візуально-оптичний метод контролю - BO/VT), I рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) візуально-оптичним методом без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації. Контролер з неруйнівного контролю (капілярний метод контролю - КК/РТ), I рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) капілярним методом без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації. Контролер з неруйнівного контролю (радіографічний метод контролю - РГК/RGT), I рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) радіографічним методом без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації. Контролер з неруйнівного контролю (радіохвильовий метод контролю - РХК/RWT), I рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) радіохвильовим методом без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації. Контролер з неруйнівного контролю (метод контролю герметичності ГК/LT), I рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) методом герметичності без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації. Контролер з неруйнівного контролю (тепловий метод контролю - TK/WT), I рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) тепловим методом без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації. Контролер з неруйнівного контролю (метод контролю акустичної емісії АЕК/АЕТ), I рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) методом акустичної емісії без права робити висновок про їх якість; працює під наглядом і керівництвом контролера з НК II рівня кваліфікації або фахівця з НК відповідної спеціалізації.

Приклади робіт
Литво; поковки, прокат, листи; зварювання та наплавки; труби; металовироби та напівфабрикати - контролювання за вимогами галузевої НД і специфікою виробничого сектору поверхні та інших параметрів об'єктів (продукції). Робота без права робити висновок про якість.